Ontwikkelvisie niet in beton gegoten

HAARLEM Tijdens het marathondebat over de ontwikkelzone Planetenlaan-Orionweg in de commissie ontwikkeling van de Haarlemse gemeenteraad afgelopen donderdag ontstond er na de bijdrage van Misja de Groot (D66) een opmerkelijk debat over de waarde van visies over de ontwikkelzones. De Haarlemse gemeenteraad heeft zich in deze periode al over diverse ontwikkelzones gebogen. "Met het vaststellen van deze visie zal geen enkele boom of parkeerplaats verdwijnen'', stelde De Groot. Het D66 raadslid legde er de nadruk op dat na het vaststellen van een ontwikkelvisie de plannen eerst nog als ontwikkelstrategie in de raad terug komen. Dus aspecten kunnen in een later stadium nog worden gewijzigd. Hij kreeg hierdoor kritiek vanuit een aantal oppositiepartijen.

Volgens zowel Hart voor Haarlem als de VVD betekent dit dat de coalitie 'aan het draaien' is geweest nadat er flink wat ophef is ontstaan over bijvoorbeeld de ontwikkelzone Plaza West, waar ook veel bewoners hun zorg kwamen uitspreken. Volgens hen waren de ontwikkelvisies eerst veel belangrijkere documenten en is het door de forse hoeveelheid reacties geweest dat de coalitie heeft besloten om de Haarlemmers wat gerust te stellen over de ontwikkelingen in hun buurt. Ook vragen de partijen zich af of de bewoners dan niet eigenlijk voor niks op de visies hebben gereageerd. Maar D66 en Groenlinks stelden dat de coalitiepartijen juist altijd hebben aangeven dat de ontwikkelvisies alleen over de hoofdlijnen gaan, tenzij de plannen al in een ver stadium zijn gevorderd en ontwikkeld.

"Maar vindt u het dan positief of negatief dat het college naar de Haarlemmers luistert?'' vroeg Maarten Wiedemeijer (PvdA) aan Blokpoel tijdens het debat. Het lijkt namelijk in tegenspraak met alle kritiek die de oppositiepartijen hebben geuit over het inspraakproces met betrekking tot de ontwikkelzone. Naar verwachting zal de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende vergadering de ontwikkelvisie goedkeuren, maar dat betekent dus niet dat de plannen voor de buurt al in alle details zijn vastgelegd. Wethouder Floor Roduner bevestigde dat na het vaststellen van de ontwikkelvisie het plan in kleinere projecten zal worden opgeknipt die dan opnieuw aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd.

Joost Verhagen