• Eigen Foto

Ons Buiten staat onder druk

HAARLEM Kunnen de volkstuinen van Ons Buiten in Schalkwijk worden verplaatst voor het bouwproject 'Entree Verre Oosten'? Over deze vraag debatteerde de Haarlemse gemeenteraad donderdagavond. De volkstuinen zouden mogelijk moeten wijken voor de bouw van vijfhonderd woningen. Maar daarvoor zou er eerst een onderzoek naar het gebied moeten worden gedaan. Het onderzoek ligt gevoelig bij de buurt. Tijdens een commissievergadering twee weken eerder spraken de volkstuinders hun bezorgdheid over het idee uit. Bijna driehonderd mensen hebben op de Schalkwijkse grond een volkstuin.

Joost Verhagen

Diverse partijen toonden zich kritisch over het plan om de volkstuinen te verplaatsen.Woningen bouwen op de volkstuinen is niet nodig volgens D66. De partij diende samen met de VVD een amendement in om een breder onderzoek naar mogelijke bouwplekken in te stellen. Voorafgaand aan de raadsvergadering dienden een aantal Haarlemmers al appels uit om aandacht te vragen voor de volkstuinen. Moussa Aynan (Jouw Haarlem) denkt dat er geen draagvlak is voor het bouwen in de volkstuinen en noemt het aannemen van de startnotitie 'geldverspilling'. Het CDA noemt het verplaatsen van de tuinen niet onbespreekbaar maar wil wel eerst een duidelijk onderzoek naar de gevolgen van een mogelijke verhuizing. Ze zijn benieuwd naar de mogelijke gevolgen die een verhuizing zouden kunnen hebben voor bijvoorbeeld de biodiversiteit. Gertjan Hulster maakt zich ernstige zorgen over het onderzoek. ''Jaag gewoon die volkstuinders eraf en je hebt een leeg groen stuk land waar je makkelijk kunt bouwen. Daar houden projectontwikkelaars van.'' Hij stelde voor om minder onderzoeken naar mogelijke bouwlocaties te doen. OPHaarlem noemde de volkstuinen een uniek stuk groen in de stad dat niet kan worden verplaatst. Ienke Verhoeff (PvdA) denkt dat er misschien meer draagvlak voor verplaatsing zou kunnen komen als er duidelijkheid komt over een nieuwe locatie. En volgens wethouder Roduner is grond in Haarlem schaars, maar zou er in de groene zoom naar een goede locatie kunnen worden gezocht.