• import

Markthal Schalkwijk kan eindelijk van start

HAARLEM De commissie ontwikkeling van de Haarlemse gemeenteraad is afgelopen donderdag akkoord gegaan met de koop,- en realisatieovereenkomst waarmee een markthal kan worden gerealiseerd naast het winkelcentrum van Schalkwijk. Daarmee komt er ruimte voor winkels en horeca bij. Een vertegenwoordiger van de Vereniging van eigenaren van Schalkwijk maakte van de gelegenheid gebruik om in te spreken. Hij vindt dat de gemeente de ondernemers in het winkelcentrum moeten worden gecompenseerd voor de saneringskosten die het nieuwe winkelcentrum hen op zou leveren. "De consument kan zijn euro maar één keer uitgeven en we staan al voor een gigantische opgave om het winkelcentrum rendabel te maken. Als je dan 800 vierkante meter gaat toevoegen kan je die ergens anders niet rendabel maken'', stelde hij.

Maar de commissieleden wilden de ondernemer die de markthal wil realiseren graag steunen. Hij is al 12 jaar bezig met het plan, en de commissieleden zijn blij dat het nu eindelijk gaat lukken. Er was nog even wat discussie over het mogelijk verwijderen van het antispeculatiebeding uit de koopovereenkomst, tot verbazing van een aantal commissieleden. Er is namelijk lang vanuit de raad gevraagd om dat standaard aan alle verkoopovereenkomsten toe te voegen om zo te voorkomen dat er met gemeentelijk bezit kan worden gespeculeerd. Maar volgens onder andere de SP en Groenlinks is een dergelijke maatregel in dit geval niet nodig omdat de grond niet voor een maatschappelijke prijs maar voor een marktprijs aan de ondernemer wordt verkocht. Ook Jouw Haarlem vindt de toevoeging niet nodig. Volgens Moussa Aynan maakt het antispeculatiebeding het voor de Haarlemse ondernemer moeilijker om zijn businesscase rond te krijgen. D66 vroeg de wethouder of er in de verkoop niet een realisatieverplichting kan worden opgenomen in plaats van een antispeculatiebeding.Wethouder Floor Roduner heeft toegezegd om het antispeculatiebeding opnieuw te willen bekijken. Daarvoor zal de raad een motie vreemd moeten aannemen.

Joost Verhagen