• Haarlem trekt de beurs voor burgers die hun huis willen verduurzamen met o.a. zonnepanelen.

    MvdL

Haarlemmers lenen er op los voor milieumaatregelen

HAARLEM Huiseigenaren lenen er bij de gemeente op los voor milieumaatregelen - alleen niet de minima. Maar eigenlijk is de superpopulaire Duurzaamheidslening die wethouder Berkhout (GroenLinks) wil verhogen van 2 naar 4 miljoen euro, juist bedoeld om de financieel minder draagkrachtige, milieuvriendelijke huiseigenaar te ondersteunen. Nu lijkt het erop dat mensen die beter in de slappe was zitten, een bonus krijgen.

“Bewoners van het Ramplaankwartier en omgeving, zijn het eerst aan de beurt,” meent raadslid Jac Amand (Trots Haarlem). "Dat klopt niet," volgens Moussa Aynan (Jouw Haarlem), "De lening wordt stadsbreed gebruikt, ook in Haarlem-Oost." Hij wordt door onder andere Isabelle Wisse (PvdA) gesteund in zijn oproep. "Ook uitkeringsgerechtigden en andere lagere inkomensgroepen moeten kunnen profiteren van milieuregelingen," zegt zij.

Struikelblok is dat de rekening om een huis te verduurzamen, eerst moet worden voorgeschoten. En dat er voor kleinere investeringen tot 2.500 euro, geen gemeentelijke lening is. "Kunnen we dat niet aanvullen?" vraagt Sacha Schneiders (GroenLinks). "Een onzalig plan," meent Diederik Mohr (Hart voor Haarlem). "Krediet wordt gebruikt als heilige graal om Haarlemmers verduurzaming in te lokken. Ongewenst en risicovol. Kredietverstrekking is geen 'core business' van gemeenten, dat moet je aan financiële instellingen overlaten."

Jouw Haarlem is juist blij met de luttele 1,6 procent van de milieulening. "Bij banken begint die bij 4 procent." En bovendien, er is een milieucrisis. Voor Actiepartij Haarlem die er middels een motie voor gezorgd heeft dat deze term vanaf nu officieel gebezigd wordt, moet het beter. "Het gaat hier om het voortbestaan van de mensheid," zegt Gertjan Hulster. "Het gaat heel erg mis. Deze lening is een goede manier burgers er bij te betrekken." Ook hij is voor verruiming van de criteria omdat mensen met een kleine beurs de hardste milieuklappen krijgen.  "Mensen met meer geld verhuizen gewoon naar plekken waar ze nog wel droge voeten hebben."

Tot hoever moet je gaan? Volgens Ron Dreijer (CDA) maakt het lage rentepercentage de lening al toegankelijk voor een zeer brede groep. "Bovendien, de inkomenstoets is een stukje zelfbescherming voor de aanvrager." Ook D66 is sceptisch over een verruiming. Misja de Groot (D66): "De richtlijnen zijn er niet voor niets. Als het krediet aan een bredere groep verstrekt wordt, neemt ook het risico toe en aldus het rentetarief." Dat onderschrijft Eloy Aerssens (VVD): "De aanvragers moeten de lening wel terug kunnen betalen."

De wethouder erkent alle sentimenten maar ziet beren op de weg. "Je kan mensen in de problemen brengen als je ze een lening laat afsluiten die ze niet kunnen terugbetalen." Zelf een kredietverstrekking optuigen is geen sinecure, kost veel geld en bureaucratie. Hij vindt het verstandig dat de toetsing nu door SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) - waar de expertise zit - gedaan wordt. Maar hij wil mensen met een kleine beurs tegemoetkomen. "Dat is immers ook gedaan bij de subsidie 'aardgasvrij'. We kunnen het agenderen bij de nota ‘betaalbaarheid’ aan het eind van het jaar. Het is een complexe materie, maar ik voel de urgentie ook."

Voor nu gaat het onderwerp als bespreekpunt naar de gemeenteraad op 19 september. Overigens zijn alle partijen verheugd dat Haarlemmers gretiger dan voorzien gebruikmaken van het Duurzaamheidsfonds. De verhoging van het bestedingsplafond kost Haarlem circa 50.000 euro. Op de schommelende gemeentelijke jaarbalans van vele miljoenen is dat slechts een peulenschilletje.