• Archief

Grens prostitutie naar 21 jaar

HAARLEM De gemeenteraad heeft donderdag opnieuw gestemd over wijzigingen over de plaatselijke regelgeving met betrekking tot prostitutie. De minimumleeftijd gaat omhoog naar 21 jaar.

Joost Verhagen

Voor het zomerreces staakten de stemmen, waardoor er opnieuw moest worden gestemd. Toen was er één raadslid afwezig, maar ditmaal waren drie raadsleden verhinderd. Twee daarvan waren ziek, de derde moest naar een onderscheiding.

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de verdeeldheid in de raad riep de VVD de raad op om rekening te houden met de afwezige raadsleden. De partij riep daarom drie voor-stemmers op om weg te lopen bij de stemming. Daar gaven de overige partijen geen gehoor aan. Het amendement om de toegestane leeftijd op 18 te houden werd niet aangenomen. Het amendement van de VVD haalde het daardoor niet.

Anne Sterenberg (VVD) kondigde vast aan om met een initiatiefvoorstel alsnog de leeftijd terug van 21 naar 18 te krijgen. De VVD steunde door het verwerpen van het amendement ook de wijziging in de APV niet. Liberaal Haarlem en OPH riepen het college op om vooral de regelgeving te handhaven. De SP is bang dat meisjes van tussen de 18 en 21 die nu werkzaam zijn in de prostitutie hierdoor in het illegale circuit gaan komen en steunde daarom ook de wijziging niet.

De Actiepartij is blij met de verhoging van de leeftijd. Volgens hen is het beroep psychologisch te zwaar voor zulke jonge vrouwen. Wel riep Gertjan Hulster op om vooral ook zorg te verlenen aan vrouwen die uit het beroep willen stappen. D66 is verdrietig dat het amendement het niet heeft gehaald, maar steunde de wijziging in de APV wel, omdat het aanpakken van de mensenhandel volgens hen te belangrijk is om tegen te stemmen. De Christenunie is blij dat de raad na zo'n lange tijd toch een beslissing over het stuk heeft kunnen nemen. De wijziging van de APV haalde het ondanks het slepende debat toch met overgrote meerderheid.