• Archief

Flinke kritiek op woonwagenbeleid

HAARLEM De gemeente moet in haar beleid meer ruimte bieden aan bewoners van woonwagenlocaties. Dat was de boodschap van drie insprekers tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling afgelopen donderdag. Een bewoonster van het kamp op de Amelandstraat legt uit dat bewoners van woonwagenkampen graag "willen wonen in familieverband en voor elkaar zorgen in de breedste zin van het woord.'' Volgens haar is de wachttijd voor een standplaats in Haarlem 20 jaar. De inspreekster riep de gemeente op om in actie te komen voor de woonwagenbewoners. ''Het roer moet om. Het is toch schandalig dat wij diep ongelukkig zijn omdat we worden gedwongen op een manier te wonen waarop we dat niet wonen en kunnen.''

Een andere jonge woonwagenbewoner stelt noodgedwongen te zijn ingetrokken in een huis en daar niet te kunnen wennen. Daarom wonen hij en zijn vriendin inmiddels apart. Hij wil graag ook een standplaats.

De Christenunie agendeerde het punt. De partij vindt dat de inwoners van de woonwagenlocaties moeten worden beschermd in de gemeente Haarlem. Johan Slik (Christenunie) wil graag af van de stigmatisering van woonwagenkampen en in elke overweging ruimte voor het woonwagenbeleid. De SP zegt zwaar teleurgesteld te zijn in het woonwagenbeleid. "Zoals Baudet Marokkanen stigmatiseert, stigmatiseert u woonwagenbewoners. Ik vind het echt niet kunnen wat hier op tafel ligt.'' Frits Garretsen maakte zich met name boos om een pagina die aan het onderzoek is toegevoegd over criminaliteit in woonwagenlocaties. Maar volgens Meijs moet dat wel degelijk goed worden onderzocht. Ook Groenlinks vindt het belangrijk dat de woonwagenlocatie in Haarlem een plek houdt.

Wethouder Meijs zegt de emoties over het onderwerp te snappen. ''We hebben te maken met een unieke situatie. We willen dit zorgvuldig doen. We hebben jarenlang willen afbouwen, en nu is er behoefte aan uitbreiding. Ik ben me er echt van doordrongen dat er meer ruimte nodig is, maar om 45 plekken toe te voegen moeten we wel een dilemma oplossen. We hebben namelijk ook een wooncrisis in de stad.'' Het is nog niet duidelijk hoe de gemeente nu met het vraagstuk om zal gaan.

Joost Verhagen