Bewoners kunnen zich niet vinden in ontwikkelvisie Haarlem Noord

HAARLEM Maar liefst 21 insprekers uit de Planetenbuurt hebben donderdagavond hun zegje gedaan over de ontwikkelzone in Haarlem Noord. Op de plannen voor de ontwikkelzone in de wijk kwamen tijdens de inspraakperiode al 140 reacties bij de gemeente binnen. Het kostte de commissie ruim anderhalf uur om naar alle inspreekbijdragen te kunnen luisteren. De gemeente wil tussen de 300 en 650 woningen aan de buurt toevoegen, waarvan de helft in het sociale huursegment.

Een van de insprekers stelt dat er tijdens de inspraakperiode niet goed geluisterd is naar de zienswijzen van de omwonenden. Met name de verkeerssituatie, voorzieningen, seniorenwoningen, fijnstof en groen in de wijk bleken pijnpunten voor de insprekers. Ook zouden er volgens een inspreker verouderde cijfers ten grondslag liggen aan de plannen. OPHaarlem sloot zich bij hem aan en vroeg zich af waarom er niet op deze kritiek is gereageerd.

De SP zei voor 650 woningen extra in de Planetenbuurt te zijn, maar ook begrip te hebben voor de zorgen over het parkeren in de buurt. Moussa Aynan (Jouw Haarlem) had ook punten van kritiek, met name op de plannen voor het groen in de buurt en het verkeer in de wijk. Aynan vindt dat de stad teveel wordt dichtgemetseld en wil liever aan de stadsranden gaan bijbouwen. Maar de PvdA is juist blij met de nieuwe woningen, en wees de buurtbewoners erop dat de extra woningen niet alleen belangrijk zijn voor woningzoekenden maar ook nodig zijn om de voorzieningen in de stad in stand te houden. "Er is haast, anders krijg je situaties zoals je in Amsterdam ziet. Daar worden scholen gesloten omdat leraren geen woning in de buurt meer kunnen vinden'', aldus Maarten Wiedemeijer. De Actiepartij wil de ontwikkelzone liever in kleinere, behapbare delen knippen zodat er meer ruimte is voor inbreng van bewoners. Ook volgens D66 moet er nog veel aan het plan gedaan worden. Jasper Drost (Groenlinks) is blij dat er nog met sportverenigingen gaat worden overlegd over de invulling van de sportparken en hij is blij dat er nog ruimte voor verbetering in het plan zit.

''We groeien in aantallen en onze samenleven wordt drukker. Daarom staan we nu voor deze opgave om woningen bij te gaan bouwen'', legde wethouder Floor Roduner de insprekers uit. Hij zei dat er behoorlijk wat zaken zijn veranderd door de inspraakreacties uit de buurt, zoals bijvoorbeeld de bouwhoogten en het schrappen van een supermarkt. De ontwikkelvisie wordt binnenkort in de Haarlemse gemeenteraad besproken.

Joost Verhagen