• Archief

Politiek verdeeld over woningbouwprogramma

HAARLEM De Haarlemse politiek toonde zich afgelopen donderdag tijdens een extra vergadering van de commissie ontwikkeling zeer verdeeld over de uitwerking van het woningbouwprogramma door het college. Daarin wordt uitgewerkt hoe er de komende periode 10.000 woningen in Haarlem moeten worden bijgebouwd, waarvan 40 procent sociale huurwoningen en 40 procent middeldure huur- en betaalbare koopwoningen.

Zo zei Alexander Bruch van de VVD dat het aanhoudend onderhandelen over meer sociale woningen stagnatie kan veroorzaken in de aanloop naar nieuwe bouwplannen. ,,Ga niet opnieuw onderhandelen over alle lopende projecten, dat levert vertraging op. In alle segmenten zijn mensen op zoek naar een woning, dus het is vooral zaak dat er snel en veel gebouwd gaat worden'', aldus Bruch. Hij kreeg daarin bijval van Louise van Zetten van Hart voor Haarlem, die ook dacht dat de harde eisen van het college een rem op nieuwe projecten kan veroorzaken. Maar ook Moussa Aynan van Jouw Haarlem was kritisch over het woningbouwprogramma. Hij denkt dat verdichting van bestaande bouw slecht zou kunnen zijn voor de leefbaarheid en stelde de bouw van modulaire woningen aan de Oostpoort voor. Ook riep hij op om te stoppen met de verkoop van sociale woningen die nu nog in handen zijn van woningcorporaties. Marceline Schopman van de PvdA vroeg zich af of er niet bepaalde lopende projecten zijn waarin nog iets te winnen valt op het gebied van sociale huur. Ze maakt zich zorgen over bepaalde woningcorporaties die proberen onder afspraken met de gemeente uit te komen en vroeg om daar goed op te blijven letten. Volgens Frank Visser kunnen de eisen die de coalitie aan nieuwe bouwprojecten wil stellen er voor gaan zorgen dat er uiteindelijk netto minder sociale huurwoningen bijkomen, omdat schaarse grond ingenomen zou worden door parkeerplekken en bouwprojecten worden verkleind. Volgens hem is het bevorderen van doorstroming naar duurdere woningen van scheefwoners een belangrijk aspect in het aanpakken van het probleem.

Wethouder Roduner plaatste wel een aantal kanttekeningen bij de ambities van de coalitie. Zo gelden de normen die de gemeente stelt niet voor bouwprojecten van 30 woningen of minder. Ook in een aantal lopende projecten kunnen de ambities niet worden gehaald omdat de plannen daar al te ver gevorderd zijn.