• Eigen Foto
  • Archief

Politiek debat in De Pletterij

HAARLEM Debatcafé de Pletterij (Lange Herenvest 122) heeft de lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd voor het Grote Verkiezingsdebat op dinsdag 20 februari in de Pletterij. Naar aanleiding van de afgelopen raadsperiode zal de Haarlemse bestuurscultuur en daaraan gekoppeld de toekomst van de stad onderwerp van het debat zijn.

Op deze avond komt een viertal stellingen op tafel. De twee presentatoren behandelen telkens een stelling en de daaruit voortvloeiende opvattingen tijdens een gesprek met drie lijsttrekkers. Voor elke stelling wordt een half uur uitgetrokken. Vervolgens komt een nieuwe stelling aan de orde met drie nieuwe gespreksdeelnemers. Bij elke stelling is één lijsttrekker van de huidige coalitie, één van de grotere oppositiepartijen en één namens de kleinere oppositiepartijen aanwezig (huidige eenpersoonsfracties). Het debat wordt geleid door Annemieke Windt en Erwino Ouwerkerk.

De bijeenkomst start om 19.30 uur en iedereen is welkom.