• Eigen Foto

Nieuwe makers Toneelschuur Producties 2021-2024 bekend

HAARLEM In de periode 2021-2024 bouwt Toneelschuur Producties verder aan de ontwikkeling van talentvolle regisseurs in meerjarige trajecten, die het opnieuw interpreteren van bestaande verhalen tot uitgangspunt nemen. Er is gekozen voor zes theatermakers, van net afgestudeerd tot meer midcareer, die dit repertoire heel verschillend definiëren; van bekende filmscripts, klassiek toneelrepertoire tot vergeten operettes en  moderne boekbewerkingen.  Loek de Bakker, Abdel Daoudi, Jessie L'Herminez, Steef de Jong, Nita Kersten en Nina Spijkers verbinden zich aan het huis. Nieuw is dat naast de ontwikkeling van individuele voorstellingen ze als makersploeg activiteiten initiëren zoals themadagen, podcasts en contextprogramma's.

Toneelschuur Producties is het stadsgezelschap van Haarlem dat theaterproducties maakt van nationale betekenis die reizen door heel Nederland. Haarlem is de thuisbasis waar wordt gerepeteerd, gemaakt en in de Toneelschuur in lange series gespeeld. Met de keuze voor twee makers die in Haarlem wonen, Nita Kersten en Steef de Jong, willen we de worteling in Haarlem versterken. Via lokale publiekswerking projecten en meer samenwerking met stedelijke partners geven we invulling aan dit landelijk opererende, maar lokaal gewortelde stadsgezelschap.

Toneelschuur Producties ontvangt naast ondersteuning van de Gemeente Haarlem op dit moment cruciale meerjarige ondersteuning  2017-2020 van het Rijk via het Fonds Podiumkunsten. Met het aanstaande beleid  wordt verwacht dat er voor 2021-2024  nog maar ruimte zal zijn voor 50 van de 113 instellingen die nu  meerjarig ondersteund worden bij het FPK.  Net als vele collegae instellingen maakt Toneelschuur Producties  zich zorgen over de ontwikkelmogelijkheden van makers, nieuw en meer midcareer.  We ondersteunen dan ook de campagne 'Wat is er straks nog te zien?' en zijn blij dat veel publiek onze acties onderschrijft.

Loek de Bakker (1992) studeerde in 2016 af aan de regie opleiding van de Toneelacademie Maastricht met een eigenzinnige versie van Hedda Gabler. Tijdens zijn afstuderen liep hij stage bij Toneelgroep Oostpool (Lulu, regie: Marcus Azzini) en het Nationale Toneel/NTjong (The summer of '96, regie: Casper Vandeputte). Bij Toneelschuur Producties regisseerde hij de jongerenvoorstelling Starring #21 Dorian Gray. In zijn voorstellingen staat de zoektocht naar identiteit centraal. Hij kiest hierbij voor zowel nieuwe verhalen als bewerkingen van bekende klassiekers. Met de komende projecten wil hij zijn theatertaal verder ontwikkelen waarbij beeld en muziek een grote rol zullen spelen.

Abdel Daoudi (1985) is theatermaker en docent. Na een biomedische opleiding studeerde hij in 2012 af aan de Opleiding Regie / Theaterdocent aan de Toneelacademie Maastricht. De afgelopen seizoenen was hij regieassistent bij Het Nationale Theater bij o.a. De Revisor (Theu Boermans) en The Nation, De wereld volgens John en We zijn hier voor Robbie (Eric de Vroedt). Bij Toneelschuur Producties toonde hij zich al een sterk acteursregisseur binnen het onderzoekstraject Schuur Atelier. Abdel reflecteert in zijn voorstellingen vanuit zijn bi-culturele achtergrond op de samenleving. Centraal staat: wat heb ik gemeen met de ander? Waarbij hij altijd probeert een verschuiving te creëren in de manier waarop mensen naar anderen en zichzelf kijken. 

Jessie L'Herminez (1990) studeerde Theaterdocent aan de Academie voor Theater in Tilburg, gevolgd door de Regie Opleiding van de Academie voor Theater en Dans op de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, waar zij in 2019 afstudeerde. In haar afstudeerjaar maakte Jessie o.a. Een Carnaval, met professionele- en amateurspelers, waarvoor ze de André Veltkamp Beurs won. Ook liep zij stage bij Woyzeck, regie Johan Simons bij het Burgtheater in Wenen. Bij Toneelschuur Producties werkte ze in het Schuur Atelier in 2019 aan de ontwikkeling van een fysieke speelstijl en in 2020 regisseert zij de jongerenproductie Starring #23 Sarah's partijtje. Jessie heeft een voorkeur voor grote verhalen en literaire antihelden die ons iets vertellen over de menselijke machteloosheid en nietigheid en het vermogen idealen na te jagen tegen beter weten in. Zij maakt voorstellingen vanuit stevig theatraal filosofisch materiaal met als doel in de toekomst ooit producties voor de grote zaal te maken.

Steef de Jong (1983) is geboren en getogen Haarlemmer die als zestienjarige scholier deelnam aan de allereerste jongerenproductie van Toneelschuurproducties Starring#0 Dukes. Inmiddels is hij theatermaker, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar. Hij studeerde in 2006 af als beeldend kunstenaar aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Daarna volgde hij een studie aan DasArts (Master of Theatre – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), waar hij in 2009 afstudeerde. In 2014 richtte Steef samen met Ina Veen de stichting Groots en Meeslepend op. Voor zijn werk ontving hij al vele prijzen, waaronder de Mary Dresselhuys Prijs in 2017. Bij Toneelschuur Producties regisseerde Steef in 2019 de jubileumeditie van de jongerenproductie Starring #22 Naxos. Hij verbind zich aan Toneelschuur Producties om zijn regisseurschap verder te ontwikkelen. Met de komst van Steef en zijn fascinatie voor de operette, verbreedt het productiehuis het repertoire. 

Nita Kersten (1983) studeerde in 2010 af aan de Theaterschool Amsterdam. Ze is als regisseur verbonden aan Sir Duke (nieuwkomers Orkater) en zal ook komende kunstenplanperiode aan Orkater verbonden blijven, waar zij zich op muziektheater zal richten. Ze maakt voorstellingen die meestal op een bijzondere manier een verbinding aangaan met de samenleving. Bij Toneelschuur Producties zal zij zich verder ontwikkelen als zelfstandig regisseur en zal zij zich met haar komende projecten vooral richten op modern repertoire dat nog niet eerder in Nederland is opgevoerd. Nita Kersten is woonachtig in Haarlem.

Nina Spijkers (1988) studeerde In 2014 af aan de Regie Opleiding van de Theaterschool Amsterdam en is in 2017-2020 al maker bij Toneelschuur Producties . Als breed georiënteerd regisseur was zij daarnaast verantwoordelijk voor de regie van een korte film, een opera, een paradevoorstelling en een grote muziektheatervoorstelling. Bij Toneelschuur Producties maakte ze meerdere voorstellingen, waarvoor ze ruime erkenning heeft ontvangen. In het nieuwe kunstenplan zal de nadruk komen te liggen op verdere ontwikkeling van haar signatuur. Zij kiest hiervoor repertoire dat gericht is op thema's als sociale cohesie, individualisering en Europa.