• Eigen Foto

Pilot 'Haarlem deelt elektrische auto's' groot succes

HAARLEM Sinds begin 2018 loopt in Planetenwijk en Ramplaankwartier een pilot met het delen van elektrische auto's. Bewoners startten dit initiatief en vroegen ondersteuning van Spaarnelanden. De proef laat overtuigende resultaten zien: 73 bewoners maken actief gebruik van zeven elektrische deelauto's en twaalf bewoners deden hun privéauto de deur uit. Dit leverde in 2018 onder meer een besparing op van 4.215.900 CO2, vergelijkbaar met 66 autoritten naar Parijs. De belangrijkste conclusie van de evaluatie: co-creatie tussen overheid, bewoners en markt creëert gedragsverandering voor duurzame mobiliteit die traditionele marktmodellen niet bewerkstelligen.

BRUG SLAAN Een aantal bewoners van het Ramplaankwartier en de Planetenwijk deelde eind 2017 hun idee voor elektrische deelauto's met Spaarnelanden. Het bewonersinitiatief en Spaarnelanden vonden elkaar in de gezamenlijke missie om motor te zijn voor een schone en prettige leefomgeving. Onderscheidend is bovendien dat Spaarnelanden geen commercieel belang heeft en haar verantwoordelijkheid neemt om de brug te slaan tussen markt, overheid en bewoners. Daarnaast vroeg gemeente Haarlem als aandeelhouder van Spaarnelanden om te onderzoeken in hoeverre Spaarnelanden faciliterend kan zijn bij projecten met deelauto's in de stad. Het bewonersinitiatief en Spaarnelanden gaan een co-creatie aan. Onder de naam iZoof Car Sharing start in 2018 een proef met 7 elektrische deelauto's in Planetenwijk en Ramplaankwartier.

De 73 bewoners die mee doen met de proef delen de elektrische auto's in warme kring. Zij delen allemaal dezelfde visie dat ze hun mobiliteit en leefomgeving groener, socialer en gezonder willen maken. Hierdoor hebben de bewoners grote betrokkenheid bij de proef. Een vrijwilliger maakt de auto's schoon, monitort de appgroep en maakt nieuwe autodelers wegwijs met elektrisch rijden en het autodelen.

INTERESSE UIT ANDERE WIJKEN Inmiddels is er ook uit andere wijken interesse getoond in elektrisch autodelen. Zo'n 75 bewoners staan op de wachtlijst. Daarnaast heeft de zakelijke markt belangstelling voor de elektrische deelauto's. Om de proef te kunnen voortzetten, is het belangrijk dat de laadinfrastructuur in Haarlem snel op orde komt. Robert Oosting, directeur van Spaarnelanden, rekent erop dat gemeente Haarlem commitment uitspreekt voor het vervolg van de proef: "Deze innovatieve manier van elektrisch autodelen sluit naadloos aan bij de ambities uit het onderhandelaarsakkoord 'Duurzaam Doen' van Haarlem. Met opschaling van deze proef kunnen we 'echt duurzaam doen' en deelmobiliteit inzetten als middel om stedelijke problematiek op te lossen. Haarlem is filestad nummer 1 en staat in de top 3 met het hoogste autobezit per km2. Het is nu belangrijk dat Haarlem lef toont en dit initiatief van bewoners op alle mogelijke manieren ondersteunt."

Elektrisch autodelen is een prachtige kans om van Haarlem een voorbeeldstad te maken op het gebied van duurzame mobiliteit. Wanneer in alle wijken elektrische deelauto's beschikbaar komen, kunnen er op basis van de resultaten van de pilot 20.000 vervuilende auto's uit het Haarlemse straatbeeld verdwijnen. Dit levert een forse CO2-besparing op, minder file- en parkeerdruk, meer leefruimte en schonere lucht.