• Wim Eggenkamp

Penning van Verdienste voor Wim Eggenkamp

HAARLEM Het college van B&W van Haarlem heeft Wim Eggenkamp, voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, de Haarlemse penning van verdienste toegekend. Burgemeester Jos Wienen reikte de onderscheiding donderdag 25 april in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo uit.

De loopbaan van Wim Eggenkamp (73) staat zowel beroepsmatig als in zijn vrijwilligersfuncties vrijwel geheel in het teken van behoud van het cultureel erfgoed in ons land. Hij was en/of is in dat kader onder meer actief in Leiden, Amsterdam, Vreeland, Hilversum en Haarlem. In Haarlem droeg Wim Eggenkamp in de jaren '90 als voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk in belangrijke mate bij aan het onderhoud en herstel van dit rijksmonument. Hij was daarna ook actief als voorzitter van de stichting Willibrordusorgel, het orgel dat vanuit Amsterdam is overgebracht naar de Haarlemse Kathedrale Basiliek Sint Bavo.

Wim Eggenkamp was voorts lid van het bestuur van het Sint Jacobs Godshuis, Vrouwe en Antonie Gasthuys, Fondsen Blommert en Dreeger en Hospicehuis Zuiderhoutlaan 10 Haarlem. Eerder was hij secretaris van onder meer de Stichting Haarlem Promotie en lid van de stichting Haarlemse Hofjes. Als voorzitter van de stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo gaf Wim Eggenkamp leiding aan het urgente en omvangrijke restauratieproject van deze basiliek.

Rond de eeuwwisseling bleek de bouwkundige staat van de Kathedrale Basiliek zorgwekkend. Onder de kundige en enthousiasmerende leiding van Wim Eggenkamp wierf de stichting de noodzakelijke fondsen om dit restauratieproject goed uit te kunnen voeren. Het project, dat na de renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam tot de meest omvangrijke restauratieprojecten van Nederland behoort, wordt donderdag 25 april officieel afgesloten.