• Archief

Parkeerplan door raad goedgekeurd

HAARLEM De gemeenteraad heeft in haar vergadering van donderdag 17 mei het bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeernormen Haarlem 2018' aangenomen. Vanaf 1 juli 2018 bevat de Haarlemse Bouwverordening geen stedenbouwkundige bepalingen meer. De verordening biedt dan geen basis om te toetsen aan gemeentelijke parkeernormen. Om deze normen te kunnen blijven hanteren moeten zij in bestemmingsplannen worden opgenomen. Haarlem heeft de parkeernormen eerder vastgelegd in de 'Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Haarlem 2015'. Door middel van het nu vastgestelde parapluplan blijven de parkeernormen van toepassing op het gehele grondgebied van Haarlem. Het parapluplan wijzigt de beleidsregels inhoudelijk niet. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en in de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39.