• De prachtige binnenstad van Osnabrück.

    Stadt Osnabrück/Janin Arntzen

Osnabrück geeft beurs voor zomertaalcursus weg

HAARLEM De hogeschool van Osnabrück en de gemeente Osnabrück, zusterstad van Haarlem, vergeven ook dit jaar een beurs voor een scholier, student of werkende uit Haarlem die graag deel wil nemen aan de 27e internationale zomertaalcursus Duits. Deze cursus wordt georganiseerd door de hogeschool Osnabrück. De cursus vindt plaats van 19 augustus tot en met 16 september en omvat negentig lesuren op diverse niveaus. Naast de lessen is er een uitgebreid programma met lezingen, bedrijfsbezoeken, sport en cultuur. Ter afsluiting van de cursus gaan de deelnemers op een vierdaagse excursie naar Berlijn en Potsdam. De beurs omvat de kosten voor de cursus inclusief de excursie, de accommodatie (in een studentenflat, het internationale Guest House of bij een gastgezin) en een ziektekostenverzekering. De reiskosten en verdere eigen uitgaven voor eten, drinken, uitgaan e.d. moeten zelf betaald worden. De cursus richt zich op studenten en werkenden met óf zonder voorkennis over de duitse taal. Meer informatie is te vinden op www.hs-osnabrueck.de/sommersprachkurs.html. Iedereen die tenminste 18 jaar is en Duits wil leren of zijn/haar kennis van de taal wil verbeteren, kan tot 5 april een aanvraag indienen via n.chapman@hs-osnabrueck.de. De volgende formulieren dienen in het Duits of Engels ingeleverd te worden: aanvraagformulier (verkrijgbaar via botschafterin-nl@osnabrueck.de), beschrijving van de motivatie voor deelname (minstens 1 pagina) , curriculum vitae en referentie(s) van een docent of werkgever. In de aanbevelingsbrief moet staan hoe lang de werkgever/docent de aanmelder kent, wat de kwalificaties zijn en waarom de aanmelder de beurs moet krijgen. Verder moet de binding met Haarlem duidelijk worden.