• Eigen Foto

Op expeditie in Oostpoort

HAARLEM Het is nu nog een stukje 'niemandsland'. Maar straks zal het project Oostpoort Haarlem aan de oostkant een nieuw aanzicht geven. Zaterdag 2 maart kunnen alle Haarlemmers mee op expeditie in het gebied voor een blik op de toekomst.

Wie vanuit Amsterdam over de N200 Haarlem nadert, ziet links woningen en kantoorflats en rechts bedrijven, station Spaarnwoude en de IKEA. Twee gebieden die van elkaar gescheiden zijn door genoemde autoweg en de spoorlijn. Met het ambitieuze project Oostpoort wil de gemeente die twee werelden beter bij elkaar brengen en verbinden met recreatiegebied Spaarnwoude.

STATION STAAT CENTRAAL Dat gaat in elk geval gebeuren met de bouw van minimaal 1100 woningen. Ook komen er maatschappelijke voorzieningen en kantoor- en bedrijfsruimte. Verder is het plan om de verkeersverbindingen te verbeteren. Zowel over en weer, als richting het centrum. Daarbij speelt het stationsgebied een centrale rol. Dat moet een aantrekkelijke plek worden met bredere functie dan alleen een in- en uitstapplek voor forensen.

Dat is de structuur in grote lijnen. De invulling van het plan staat nog aan het begin. En over die invulling denken vele partijen na. Er is een breed bestuurlijk overleg gaande met partijen als wethouder, gedeputeerde, de directies van Bouwend Haarlem, IndustrieKring Haarlem, Recreatieschap, Prorail, NS en de wijkraden uit de directe omgeving. Uit deze alliantie komen voorstellen voort die worden besproken aan 'werktafels.' De eerste vonden plaats afgelopen november.

[BREDE BRAINSTORM ,,Zie de ontwikkeling van dit nieuwe gebied als een trechter", zegt de gemeentelijke zonemanager Heinrich van Doorn. Eerst is er een brede brainstorm, uiteindelijk worden de ideeën steeds concreter. ,,De basis is dat een raamwerk wordt aangelegd van loop- en fietsroutes en groengebieden. Zo ontstaan de plekken die voor wonen en bedrijvigheid kunnen worden gebruikt. Hoe die er uitzien: torens of juist brede lage gebouwstructuren, dat is allemaal onderwerp van de discussie. Uiteindelijk moet er de Ontwikkelingsvisie Oostpoort uitrollen die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd."

Het is niet een project dat in één keer af zal zijn. Sterker nog, er wordt eerst gewerkt met tijdelijk invulling met bedrijven, wat koffietentjes en evenementen. Dat worden de pioniers die interesse moeten gaan opwekken van toekomstige bewoners en bedrijven. Het station Spaarnwoude zal een belangrijke spilfunctie krijgen. Met aanpassingen in de routes vanaf dat station is het straks nog eenvoudiger naar de aangrenzende recreatiegebieden of het stadscentrum te komen. Ook kan worden gedacht aan een oversteek over het spoor voor fietsers en voetgangers vanuit de bestaande woonwijk naar de Waarderpolder.

MEE OP EXCURSIE Ongeveer zevenduizend huishoudens hebben een uitnodiging ontvangen om op zaterdag 2 maart meer te weten te komen over de ontwikkeling van het Oostpoort-terrein. Op expeditie in Oostpoort ziet men met eigen ogen hoe de toekomst eruit kan zien. ,,Kom met tips en ideeën, nu is dat nog volop mogelijk," besluit Heinrich van Doorn.

De expedities zijn zaterdag 2 maart om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Er is per groep plaats voor ongeveer zes personen. Deelnemers moeten zelf een fiets verzorgen. De expedities vertrekken vanaf Brasserie Oostpoort, Diakenhuisweg 1. Opgeven kan via meningpubliek@haarlem.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.haarlem.nl/oostpoort.