Ontwikkelperspectief Binnenduinrand ter inzage

HEEMSTEDE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de provincie Noord-Holland hebben besloten het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak vrij te geven. Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst hoe de overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen en verder kunnen versterken.Het plangebied is begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden; de provinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden, de Noordzee in het westen (waarbij een deel van de Noordzee tot het plangebied behoort), en grofweg de lijn de N208, het Spaarne en de Ringvaart in het oosten. Tot en met 8 februari kan men reageren. De stukken zijn te zien op www.haarlem.nl/binnenduinrand. Ook kan men de plannen inzien in de publiekshal van het Haarlemse raadhuis.