• Archief

Onderhoud promenade Molenwijk duurder dan verwacht

HAARLEM De gemeente heeft te weinig krediet ter beschikking gesteld voor het onderhoud aan de wandelpromenade van Molenwijk. Dat is gebleken na een tweede onderzoek naar het onderhoud dat nodig is. De commissie stelde eind 2017 al een krediet ter beschikking voor het onderhoud, maar toen bleek kort daarna tijdens de aanbestedingsprocedure al dat de werkzaamheden waarschijnlijk flink duurder zouden worden.

De voorzitter van de vereniging van eigenaren in Molenwijk sprak tijdens het bespreken van het onderhoud in de commissie beheer afgelopen donderdag toe. Hij vindt dat er te weinig verenigingen van eigenaren zijn betrokken bij de klankbordgroep over het onderhoud. Ook vindt hij dat de aangestelde projectleiders geen kennis van zaken hadden over de situatie in Molenwijk. Volgens de voorzitter van de vereniging is er in 2000 voor het laatst onderhoud gepleegd aan de promenade en zijn er nu op diverse plekken lekkages ontstaan. Hij riep de commissieleden op om akkoord te gaan voor de plannen die nu voorliggen. Alternatieven zijn volgens hem niet mogelijk.

Martin Abbasi (PvdA) zegt erg te zijn geschrokken dat de bewoners van Molenwijk 8 jaar hebben moeten wachten op het onderhoud en er niet geluisterd is naar de bewoners. ,,Daardoor zitten wij nu met een budgetprobleem. We hebben destijds budget beschikbaar gesteld en nu horen we daat er 3 miljoen bij moet.'' Hij zei wel akkoord te gaan met de plannen, maar sprak er ook zijn zorg over uit dat het onderhoud aan de Prins Bernardlaan nu 2,2 miljoen euro zal moeten inleveren. Ook volgens Bas van Leeuwen (D66) zei dat dit onderhoud zo snel mogelijk zal moeten worden aangepakt; ,,Wij zijn het verplicht om hier nu geld in te investeren. We hebben dit zelf zo laten gebeuren''. Frans Smit (OPH) sprak van een droevige voorgeschiedenis, maar wilde wel meer informatie over de gevolgen voor het onderhoud aan de Prins Bernardlaan. Hij wil in de kadernota pas over de dekking beslissen. Ook andere partijen maakten zich boos over de gang van zaken. Zo denken de Actiepartij en Christenunie dat de sloop van de promenade ook een goede optie zou kunnen zijn. Ze riepen op om die mogelijkheid te onderzoeken.