• Joost Verhagen

Omwonenden protesteren tegen visie Zuid-West

HAARLEM De conceptontwikkelvisie voor Haarlem Zuid-West heeft afgelopen donderdag in het Haarlemse stadhuis flink wat bekijks getrokken. Maar liefst achttien insprekers wilden hun zegje doen over de plannen om 2100 woningen en diverse voorzieningen waaronder een nieuw station in het stadsdeel bij te gaan bouwen, waarvan de helft sociale huur. Daarnaast zaten zowel de publieke tribune als de refter van het stadhuis helemaal vol met geïnteresseerd publiek. Buurtbewoners hebben kritiek geuit op verschillende aspecten van het plan.

Joost Verhagen

Zo zouden de nieuwe woningen voor flink wat extra verkeer gaan zorgen en buurtbewoners zijn bang dat de wegen dat niet aan kunnen. Daarnaast zou het participatieproces niet helemaal juist zijn verlopen en zijn leden van de meedenkgroep boos dat hun suggesties vrijwel niet in de plannen zijn opgenomen. Ook is er de angst dat de bouwplannen zouden betekenen dat er volkstuintjes zullen verdwijnen en dat hoogbouw schadelijk gaat zijn voor het stadsgezicht.

Maar er zijn ook positieve geluiden over de plannen. Zo zegt Prewonen dat dit eindelijk een kans is om flink wat woningen aan de stad toe te voegen, met name ook sociale huurwoningen. En ook de Haarlemse politiek toont zich voorzichtig positief. Zo zegt Groenlinks dat het project een goede stap is om eindelijk wat sociale huurwoningen in Haarlem Zuid-West toe te voegen waardoor de buurt diverser zal worden. De SP heeft aangegeven de plannen te willen steunen, maar alleen als de volkstuintjes behouden zullen blijven.

Wethouder Floor Roduner heeft de toegestroomde buurtbewoners op het hart gedrukt dat de conceptontwikkelvisie slechts een eerste stap is. Geïnteresseerden kunnen nu via het internet nog kritiek leveren op de plannen. Naar verwachting zullen voor de zomer de definitieve plannen worden gepresenteerd. Er zullen voor die tijd discussies worden gevoerd om met mogelijke mobiliteitsproblemen om te gaan.