• Pixabay.com

Noord-Holland schoont lijst met provinciale monumenten op

HAARLEM De provincie Noord-Holland heeft de provinciale monumentenlijst aangepast. De lijst telde in 2011 nog 620 objecten maar is nu teruggebracht tot 500 monumentale objecten. Ook in Haarlemmermeer zijn er uiteraard een aantal te vinden.

Er zijn in Nederland rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten maar ook provinciale monumenten. In de provincie Noord-Holland telde die lijst enkele jaren geleden nog 620 objecten, maar er is besloten deze wat in te korten. De provincie heeft er voor gekozen zich vooral te richten op het behoud en de ontwikkeling van monumenten die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland en dat heeft gevolgen voor de monumenten die af zijn gevallen, omdat eigenaren van deze objecten straks geen aanspraak meer mogen maken op provinciale subsidies en laagrentedragende leningen. 

DAMSLUIS In Haarlem staan onder meer de damsluis in de Fuikvaart en de inlaatduiker aan de Veerpolder op de lijst. De gehele lijst is hier te vinden.