• Archief

Nieuwe bomen Leidse buurt uitgesteld

HAARLEM De gemeente Haarlem wilde dit voorjaar 48 bomen laten planten in de Leidsebuurt om de buurt te vergroenen. Helaas is dit niet gelukt. De kwaliteit van de bomen was niet goed en de boomwortels waren te droog. De kans dat de bomen het dan overleven is zeer klein. De aannemer heeft om die reden de geleverde bomen afgekeurd. Ook het plantseizoen is voorbij omdat de bomen al in blad staan. De bomen zullen niet overleven als ze nu worden geplant. De gemeente moest daarom besluiten dat de aannemer de bomen plant bij de start van het volgende plantseizoen. Dat is dit najaar. Voor nu maakt de aannemer de plantgaten zo snel mogelijk dicht, zodat iedereen veilig over het trottoir kan lopen.

De Leidsebuurt is een van de meest versteende wijken van Haarlem. Het gevolg kan zijn dat er in deze wijk in de zomer (meer) hittestress kan optreden. Hittestress wil zeggen dat de temperaturen (nog) hoger worden doordat zonlicht weerkaatst op en wordt vastgehouden door alle stenen. Door meer bomen te planten vermindert de hittestress. Ook zorgen bomen voor een verbeterde luchtkwaliteit en een verbeterde afwatering bij regenbuien.