• De basis van de vloeren met de beton besparing door de kunststof bollen.

    Bubble Deck

Leverancier betonplaten: Garage op Marsmanplein is veilig

HAARLEM Volgens de producent van de betonnen vloer in de parkeergarage van het Marsmanplein is er helemaal geen probleem: "De vloeren zijn veilig en er hoeft niets gerepareerd te worden, want er kan niets gebeuren".

Henk van Ommeren

Directeur van Bubble Deck, Rob Plug, vecht al sinds de zomer van 2017 tegen wat hij noemt onjuiste informatie over de veiligheid van de door zijn bedrijf geleverde betonnen vloeren. Op 27 mei 2017 stortte een klein deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage in Eindhoven in. Al snel werd de conclusie getrokken dat de instorting veroorzaakt werd door constructiefouten in de betonnen vloeren. Het gevolg was dat in het hele land gebouwen waar dit systeem van betonnen vloerplaten was toegepast, werden gecontroleerd. In Haarlem was het resultaat dat de parkeergarage onder het Marsmanplein door de gemeente Haarlem gesloten werd.
Volgens Plug ging het in Eindhoven om slechts 900 van de totale oppervlakte van 25.000 vierkante meter. En van de 900 vierkante meter was er nog eens 700 door het domino-effect. Plug: "Er zijn ter plaatste later onderzoeken gedaan, waaruit bleek dat er met de rest garage niets aan de hand was. Zelfs bij extreme belasting bleven de vloeren intact. Ook zijn er zowel in Nederland als in het buitenland geen zaken bekend, waarbij er problemen waren met dit systeem.

Het systeem wat Bubble Deck wordt genoemd is in principe heel eenvoudig. Op een betonnen onderplaat worden kunststof bollen geplaatst tussen de bewapening. Op het moment dat de betonnen vloer gestort gaat worden, is hierdoor een besparing van 35 procent beton. Door de bewapening is de vloer volgens Plug op alle punten volledig te belasten. Het zwakke punt is de verbinding tussen de platen. Plug: "Dit wordt opgelost door bewapeningsstaven die over de voegen liggen. De constructie kan hierdoor tegen elke drukbelasting. Andere belastingsvormen zijn er niet. Alleen volgens de OVV (Onderzoek raad voor Veiligheid), TNO en ingenieursbureau Hageman is er sprake van een schuifkracht, wat een constructiefout zou zijn. Opvallend genoeg werd tien dagen na het instorten van de garage in Eindhoven al een rapport door een ingenieur van het bouwbedrijf BAM, terwijl er op de locatie helemaal nog geen onderzoek kon worden uitgevoerd. Hierin wordt verwezen naar problemen met de voegen. Opvallend genoeg blijken veel conclusies uit dit rapport een op een te zijn overgenomen in de rapporten van de eerdergenoemde instanties. Over een groot aantal bouwfouten op het stuk waar de garage instortte wordt nergens meer gesproken."

De economische consequenties van het standpunt dat de vloeren onveilig zouden zijn, zijn enorm. Alleen volgens Plug is er niemand die weet hoe een eventuele reparatie, die volgens hem dus niet nodig is, moet worden uitgevoerd. Op het Marsmanplein is nu een groot aantal stempels aangebracht ter ondersteuning. Dit is duidelijk geen permanente oplossing. Het laatste woord hierover is dus nog niet gesproken.