• Willem Brand

Natuurbrug Zeepoort open

BLOEMENDAAL De natuurbrug over de Zeeweg is open. De officiële handeling had vrijdag 15 september plaats. Een dag later mochten een paar honderd belangstellenden tijdens een publieksdag met activiteiten er voor een keer overheen. Sinds zondag is dit terrein alleen toegankelijk voor planten en dieren als de zandhagedis, duinsabelsprinkhaan en argusvlinder.

In bezoekerscentrum De Kennemerduinen (Zeeweg 12) in Overveen was de ontvangstzaal afgeladen met vertegenwoordigers van Provincie Noord-Holland, de gemeente, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, PWN en Ballast Nedam. Allen hadden grote interesse in Zeepoort, na Zandpoort over de Zandvoortselaan het tweede ecoduct in het gebied. De bouw, in augustus 2016 gestart, ging zo voorspoedig dat in juni al grijsduin werd gestort.

VERBINDEN Een trotse projectleider Maarten Broos: ,,In 2008 is het idee ontstaan om de natuur op drie plekken te verbinden. ProRail gaat de laatste over het spoor bouwen; er is al een amfibiescherm geplaatst. Als die in 2018 klaar is, is 7000 hectare natuurgebied met elkaar verbonden.'' PWN-directeur Joke Cuperus vertelde, dat je anders naar de brug gaat kijken als je weet dat een loopkever er zijn hele leven over doet om eroverheen te geraken. PWN-medewerker Dick Groenendijk kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking: ,,Sommige dieren doen er soms nog langer over en moeten zich op de brug voortplanten.'' De Schotse hooglanders waren al zo nieuwsgierig dat ze bijna de oversteek waagden. Boswachter Ko van der Bijl stelde dat een hek van 1.20 meter met drie draden wordt geplaatst om dat tegen te gaan. ,,Reeën en herten gaan daar overheen en tussendoor, hooglanders hebben er respect voor.''

Wethouder Richard Kruijswijk vindt de brug 'zowel in civieltechnische als esthetische zin een knap staaltje'. Het ontwerp van architect Gijs Wolfs lijkt volgens hem op een meeuw die zijn vleugels heeft uitgeslagen. ,,Het is een investering die niet alleen het aantal dierenslachtoffers terugdringt, maar ook de biodiversiteit van het hele gebied een impuls geeft.''

De diversiteit in fauna en flora is al groot. Hoewel de duinstreek in Noord-Holland minder dan 1 procent van het totale landoppervlak is, is de diversiteit meer dan 60 procent. Gedeputeerde Adnan Tekin gaf aan, dat het gebied met het cijfer 8 wordt beoordeeld. ,,Het is de bedoeling dat dit zo blijft, voor bezoekers maar ook voor planten en dieren. Wij houden de fauna nauwkeurig bij, wat is te zien op www.wildspotter.nl.''

Een daverend applaus kreeg de laatste spreker, directeur Infra Projects Bart Meijer van Ballast Nedam, toen hij meldde dat de traditoneel gebouwde brug (geen prefab) genomineerd is voor de Betonprijs 2017, een initiatief van de Betonvereniging. Na de opening en de onthulling van het informatiebord stonden alle gasten even op de natuurbrug. Daar zei Van der Bijl, dat onder de voeten een leeflaag van een meter ligt, afgetopt met vijf centimeter grijze duingrond. ,,Dat duintype willen we graag terug. Daarop ontstaat een hele andere vegetatie. Die willen we aan beide kanten van de brug.''