• Archief

Informatieavonden in drie wijken over gasvrij wonen

HAARLEM In januari zijn in drie wijken informatieavonden over gasvrij wonen. Deze wijken zijn Meerwijk, Ramplaankwartier en Schoolenaer, een wijk van 120 woningen tussen Schalkwijk en het Spaarne. De gemeente gaat de komende tijd met inwoners en belanghebbenden in gesprek of dit de eerste wijken in Haarlem kunnen zijn die gasvrij worden.

In het Ramplaankwartier en Meerwijk zijn al voorbereidingen gestart om aardgasvrij te wonen en werken. In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. De gemeente onderzocht per wijk wat de mogelijkheden zijn. De volgende stap is om te bespreken welke wijken als eerste gasvrij kunnen worden. De komende 20 jaar wordt heel Haarlem gasvrij.

De gemeente wil huiseigenaren in Meerwijk helpen bij het energiezuinig maken van hun woning. In Meerwijk werkt de gemeente samen met partners aan een warmtenet, een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. De gemeente onderzoekt of het ontwikkelen van een warmtenet in Meerwijk financieel haalbaar is. Als het warmtenet er komt kunnen in de toekomst huizen daarop aansluiten. Daarvoor zijn aanpassingen in huis nodig. De beste oplossing om een woning te verduurzamen hangt af van het type huis. Het Duurzaam Bouwloket heeft in Meerwijk de meest voorkomende woningtypen bekeken en daarvoor maatwerkadviezen opgesteld. Tijdens een informatieavond op 21 januari worden de resultaten en de meest interessante energiebesparende maatregelen gepresenteerd. Meer weten? Kijk opwww.duurzaambouwloket.nl.

In de wijk Schoolenaer wonen de bewoners al bijna gasvrij. In de meeste huizen wordt alleen nog aardgas gebruikt om te koken. De Huizenaanpak heeft samen met de gemeente een aanbod met lokale installatiebedrijven samengesteld. Een overzicht van kosten en besparingen komen tijdens de informatieavond op 27 januari aan bod. Meer weten? Kijk op www.schoolenaer.huizenaanpak.nl.

In het Ramplaankwartier loopt een project van bewoners waarin de gemeente en TU Delft partner zijn. Het projectteam heeft een voorstel ontworpen voor een duurzaam en lokaal warmtesysteem, het zonnewarmtenet. Het idee is simpel: de warmte van de zon in de zomer wordt opgeslagen onder de grond en gebruikt in de winter om de huizen te verwarmen. Op 28 januari presenteert het projectteam het voorstel en kunnen bewoners vragen stellen. Meer weten? Kijk op ramplaankwartier.nl. 

Alle wijken van Haarlem worden dus uiteindelijk gasvrij. Maar dat hoeft niet in iedere wijk op dezelfde manier. In de ene wijk is elektrisch de oplossing, in andere wijken is dat een warmtenet. Alle Haarlemmers kunnen zich nu al voorbereiden op gasvrij wonen. Want welk alternatief er ook in de wijk komt, energie besparen is altijd goed.