• Rick Huisinga

Haarlem gaat voor Schonere Lucht

HAARLEM In 2030 50 procent gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak, het Schone Lucht Akkoord, heeft wethouder Robbert Berkhout deze week namens Haarlem samen met 35 andere gemeenten, negen provincies en Minister Van Veldhoven ondertekend. Deze ondertekening betekent dat deze gemeentes concreet aan de slag gaan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Een van de eerste Haarlemse maatregelen krijgt dit voorjaar al vorm. Dan doet het college een voorstel over de invoering van een milieuzone.


"Schonere lucht is in ieders belang, en iedereen is ook nodig om dat doel daadwerkelijk te kunnen bereiken. Daarom ben ik blij met dit akkoord.", laat wethouder Berkhout weten. "In Haarlem zijn we met de voorbereiding van een besluit over een milieuzone en onze andere inspanningen al goed op weg. Het is belangrijk dat we hiermee doorpakken." Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk 50 miljoen euro uitgetrokken. Elke gemeente en provincie die meedoet werkt aan een eigen uitvoeringsplan en verplicht zich jaarlijks de voortgang van de eigen inspanningen te laten zien. Haarlem gaat dit jaar dus concreet aan de slag met een besluit over de invoering van een milieuzone. De gemeente maakt daarnaast afspraken met bedrijven en winkeliers over het schoner maken van de bevoorrading van de binnenstad en de bezorging van pakketjes. Samen met het Rijk wil de gemeente beleid maken over (overlast van) houtstook en gebruik van schonere werktuigen in onderhoud en bouw (mobiele werktuigen). Ook gaat de gemeente het gehalte stikstof en fijnstof in de Haarlemse lucht intensiever en op meer locaties in de stad meten om zo beter te weten waar extra maatregelen nodig zijn.
 
De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren '90 al enorm verbeterd. Toch overlijden landelijk jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het Schone Lucht Akkoord sluit in Haarlem goed aan bij de ambities van het coalitieakkoord Duurzaam Doen en landelijk bij het klimaatakkoord en de stikstofaanpak.