• De Waalse kerk is geheel gerenoveerd en is sinds kort weer geopend.

    Willem Brand

Penning van Verdienste voor grote inzet Waalse gemeente

HAARLEM Het college van B&W van Haarlem heeft zondag 1 december de Haarlemse penning van verdienste toegekend aan mevrouw Nora Schindeler (86). Dit vanwege haar grote en langdurige inzet voor de Waalse gemeente en de Waalse kerk in Haarlem.

Afgelopen zondag nam deze dame afscheid als voorzitter van de kerkenraad van deze Waalse gemeente. Nora Schindeler droeg in aanzienlijke mate bij aan het succes van de restauratie van de Waalse kerk in Haarlem. Deze kerk, gebouwd in 1348, is één van de oudste kerkgebouwen van Haarlem en één van de beeldbepalende middeleeuwse monumenten in de Haarlemse binnenstad. De noodzakelijke restauratie werd mogelijk dankzij een legaat die voor de restauratie was bestemd. Mevrouw Schindeler was samen met de kerkrentmeester van de Waalse gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de doelmatige besteding van dit legaat. Zij was bijzonder actief betrokken bij het restauratieproces en de financiële afwikkeling. Eind september van dit jaar is de volledig in oude luister herstelde Waalse kerk heropend. De Waalse gemeente beschouwt de fraai gerestaureerde Waalse kerk als een open huis voor de stad en haar inwoners. Daarmee hebben de verdiensten van mevrouw Schindeler voor de instandhouding van dit waardevolle stukje Haarlems historisch erfgoed een grote reikwijdte. Naast haar inzet voor de restauratie verrichtte mevrouw Schindeler voor de Waalse gemeente in Haarlem belangeloos tal van andere activiteiten. De continuïteit van een kleine geloofsgemeenschap als de Waalse gemeente in Haarlem is sterk afhankelijk van dergelijke inzet.