• Eigen Foto

Koninklijke onderscheiding voor Jacquesvan Exter

HAARLEM/HEEMSTEDE Burgemeester Astrid Nienhuis heeft donderdag 12 december in het Haarlemmerhout Theater een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jacques van Exter uit Heemstede. Hij nam afscheid als voorzitter van het College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis uit Haarlem en werd voor zijn jarenlange inzet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Van Exter was sinds 2004 actief voor het College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis in Haarlem. Dit is een charitatief vermogensfonds dat (financiële) ondersteuning biedt aan initiatieven en projecten voor zieken, ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Als voorzitter van het College van Regenten was hij ook voorzitter van een aantal stichtingen die zich inzetten voor verschillende doelgroepen. Zo zette hij zich onder meer in voor Fokus-woningen, die zo ingericht en aangepast zijn dat mensen met een handicap er zelfstandig kunnen wonen. 

Van 2005 tot 2013 was hij voorzitter van de stichting Coelombie in Haarlem en van 2009 tot en met 2019 was hij ook als bestuurslid en voorzitter actief voor de Stichting Vincentius van Paulo Haarlem. In deze periode is het Vincentiuscarré in Haarlem gerenoveerd, dat voor een groot deel ter beschikking is gesteld aan de stichting Stem in de Stad, die zich op verschillende manieren inzet voor dak- en thuislozen en andere (sociaal) kwetsbare mensen.

Verder was Van Exter vanaf 2008 tien jaar lang bestuurlijk actief in de Raad van Toezicht van de stichting Fonds voor Urgente Noden Haarlem en omstreken. Door zijn ondersteuning en aanbevelingen aan donateurs kan het fonds ongeveer €300.000 per jaar aan financiële noodhulp geven aan mensen die in acute nood zitten.

Ook zette hij zich onder andere in voor de realisatie van een nieuw hospice op de grens van Haarlem en Heemstede en voor de Voedselbank in Haarlem.