• Archief

Meedenkgroep boos over gebrekkige inspraak

HAARLEM De meedenkgroep van ontwikkelzone Haarlem Zuid-West is zeer ontevreden over het inspraakproces met de betrekking tot de plannen voor het gebied. De vertegenwoordigers hebben daarom afstand genomen van de ontwikkelvisie die voor het gebied is opgesteld. Tijdens een extra vergadering van de commissie Ontwikkeling van de Haarlemse gemeenteraad wordt de situatie uitgebreider besproken. De gemeente wil 2100 woningen in het gebied gaan bouwen.

De meedenkgroep vindt dat er nauwelijks is geluisterd naar hun inbreng op de ontwikkelvisie. Deze is in november gehouden in de Pelgrimskerk onder leiding van een medewerker van de gemeente. De aanwezige mensen zijn daar in groepjes met verschillende thema's aan het werk zijn gegaan. Een maand later zou deze input nauwelijks in de uiteindelijke visie opgenomen. Volgens de meedenkgroep is er in de plannen veel te weinig aandacht geweest voor groen en is het daarmee in conflict met de structuurvisie die de raad heeft aangenomen. Ze zijn ook boos over het feit dat de hoeveelheid woningen voor de inspraakprocedure al min of meer is vastgelegd en dat de gemeente vasthoud aan een groot deel sociale huurwoningen en een verlaging van de parkeernorm die problemen zouden kunnen oplossen voor de buurt. Daarnaast zouden er te weinig belanghebbenden zijn geraadpleegd. Alleen de directe omwonenden zouden zijn uitgenodigd om mee te denken, terwijl de bewoners uit de omliggende wijk nauwelijks invloed hebben gehad.

De meedenkgroep heeft wethouder Floor Roduner in een brief geadviseerd om de situatie in het gebied opnieuw te onderzoeken met een extra aandacht voor de leefbaarheid, verkeersdruk en sociale voorzieningen in de buurt. Dat onderzoek zou aan de basis moeten liggen van de ontwikkelvisie volgens de ondertekenaars. De gemeente Haarlem heeft tot op heden nog niet gereageerd op de kritiek van de meedenkgroep.