Schalks aan de Plas zoektcreativiteit

HAARLEM Stichting Leven op Water (LOW) zoekt met steun van de gemeente Haarlem en de wijkraden Europawijk en Molenwijk creatieve Schalkwijkers die met hen mee willen denken over de toekomst van de Schouwbroekerplas. Daarom is er maandag 11 november vanaf 20.00 uur een actieve werksessie in groepjes in Wijkcentrum De Wereld (Laan van Berlijn 1), inloop vanaf 19.30 uur.  Aanmelden kan via rik@levenopwater.nl

Stichting Leven op Water heeft gezamenlijk met de gemeente Haarlem een visie "Schalks aan de Plas" ontwikkeld op de Schouwbroekerplas. LOW is de motor achter dit project en werkt al jaren, vanuit de wijk zelf én gezamenlijk met de bewoners en wijkraden aan de beste invulling van dit al jaren voor de bewoners afgesloten deel van Haarlem. Denk mee in een initiatief om aan/op het water ontspanning, rust, (water)recreatie, sociale cohesie, beperkte horeca, natuur en veiligheid te combineren!