• De eerste succesvolle editie van World Cleanup Haarlem leverde als eindresultaat een grote berg vuilniszakken vol zwerfafval op.

    Sutiah van Netten
  • Sutiah van Netten
  • Sutiah van Netten
  • Sutiah van Netten

Meer deelnemers aan Cleanup Day dan verwacht

HAARLEM "Het is de eerste keer dat JCI Kennemerland de World Cleanup Day Haarlem organiseert. We hoopten op vijftig deelnemers, maar het zijn er uiteindelijk meer dan honderd geworden", vertelt initiatiefnemer Lisa Niehoff van JCI Kennemerland. Zaterdag 21 september vond de eerste succesvolle editie plaats van de World Cleanup Day Haarlem.

World Cleanup Day is het grootste burgerinitiatief ter wereld dat zich inzet tegen zwerfafval. Miljoenen deelnemers verspreid over honderdzestig landen hebben afgelopen zaterdag meegedaan aan de vele opruimacties in eigen land. In Nederland zijn er door de Plastic Soup Foundation en JCI Nederland tientallen lokale opruimacties opgezet.

PRIKKERS De ruim honderd deelnemers van de World Cleanup Day Haarlem verzamelden zich vroeg in de ochtend bij station Haarlem. De zon scheen en de sfeer zat er goed in. Leden van de JCI Kennemerland deelden prikkers en vuilniszakken uit. Ook kregen alle deelnemers opvallende hesjes aan met het bekende logo van de World Cleanup Day. Daarna was het tijd om aan de slag te gaan. Er waren in totaal twaalf verschillende routes uitgestippeld. De deelnemers liepen twee uur lang in kleine groepjes door de binnenstad met als doel om onderweg zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. Het eindpunt was de Haarlemmerhout. Bij La Place Dreefzicht werden tenslotte alle vuilniszakken verzameld. Het eindresultaat was een grote berg zwerfafval.

(Tekst gaat verder onder de video)

Initiatiefnemer Lisa Niehoff van World Cleanup Day Haarlem was blij verrast met de grote opkomst. "Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen in Haarlem en omstreken zwerfafval willen opruimen. Veel mensen vinden het heel gaaf dat er in het kader van de World Cleanup Day nu ook een opruimactie in Haarlem is", aldus Niehoff.

BIJDRAGE Het echtpaar Antonia en Rupert Godber komt oorspronkelijk uit Londen, maar woont sinds een paar jaar in Haarlem. Zij doen samen met hun drie jonge kinderen Will, Toby, Maisie en hond Hennie mee met de opruimactie. "Het gaat niet goed met het milieu en het klimaat. Iedereen kan als individu een bijdrage leveren aan een betere wereld. Door zwerfafval op te ruimen wil ik aan de mensen laten zien dat het belangrijk is om samen te zorgen voor een schonere wereld en voor de stad waar je woont ", aldus Antonia.

(Tekst gaat verder onder de video)

Ook deelneemster Annemarie Vink vindt het heel belangrijk om een bijdrage te leveren aan een schonere stad. "Ik doe vaak mee aan opruimacties, want ik vind het leuk om de stad schoon te maken. Het geeft me veel voldoening. Ik noem het zelf ook wel troep trimmen, omdat je tijdens het opruimen veel moet bewegen. Opruimen van zwerfafval en rommel is niet alleen goed voor de stad, maar ook voor de gezondheid."

Sutiah van Netten