• Eigen Foto

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion nu ook in Haarlem actief

HAARLEM De klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft sinds kort een lokale afdeling in Haarlem. Het doel van deze groep is om bewustwording te creëren over de desastreuze gevolgen van klimaatverandering en om de overheid aan te sporen de uitstoot van broeikasgassen in 2025 naar nul te brengen. Om dit doel te bereiken gaat Extinction Rebellion Haarlem onder andere actie voeren, lezingen geven en proberen om de lokale politiek te beïnvloeden. Ook worden landelijke klimaatacties ondersteund.

Extinction Rebellion Haarlem is onderdeel van een wereldwijde burgerbeweging die in Nederland in 2018 is opgericht en inmiddels in zeventien steden lokale afdelingen heeft. De activistische beweging die is overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar ze in mei 2018 is opgericht. Aanhangers vrezen voor het uitsterven van het menselijk ras door klimaatverandering. De beweging zegt op Facebook over zichzelf: "Het politieke establishment heeft gefaald in het beschermen van de mensen tegen vervuiling, het voorkomen van het massale uitsterven van soorten op de aarde en het mogelijke uitsterven van de mensheid in de nabije toekomst. Daarom moeten we rebelleren om het voortbestaan van burgers en onze natuurlijke wereld te garanderen of we verliezen alles wat we liefhebben".

Extinction Rebellion voert actie, maar niet op de harde manier. De beweging is geïnspireerd door geweldloos protest van voorbeelden als Martin Luther King en Gandhi. De demonstranten houden voornamelijk acties van 'burgerlijke ongehoorzaamheid', zoals bijvoorbeeld het bezetten van belangrijke verkeersknooppunten. Dat heeft Extinction Rebellion in Londen al heel wat keren gedaan, met enorme verkeersopstoppingen tot gevolg.

Iedereen die zich bij XR Haarlem wil aansluiten om de beweging te versterken is welkom. Geïnteresseerden kunnen mailen naar xrhaarlem@gmail.com. Vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen is altijd mogelijk.