• Twee bazen van vorig jaar: Yarnelle en Tanja Cuppen van ABN AMRO.

    Angeliek de Jonge

Kinderen zijn de baas in Haarlem

HAARLEM Niet eerder stelden zoveel Nederlandse CEO's, directeuren, politici en hoofdredacteuren hun functie beschikbaar aan kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand als dit jaar. Maar liefst 317 bazen doen donderdag 23 januari mee aan JINC Baas van Morgen. Daarvan komen er dertien bazen uit Haarlem en omstreken. Onder meer de directeuren van Action, Dopper, Rijkswaterstaat en Spaarne Gasthuis doen mee.

Met Baas van Morgen wil JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Want wie geboren wordt in een omgeving met veel armoede en weinig rolmodellen, heeft veel minder kans om het ver te schoppen dan leeftijdsgenootjes uit rijkere wijken. Hoe slim of talentvol hij verder ook is.

De jonge deelnemers staat de 23ste een spannende dag te wachten. Nadat ze, meestal door de 'Baas van Vandaag' zelf, met de bedrijfsauto thuis zijn opgehaald, mogen ze namelijk even echt aan de top staan. Daarbij zien ze van binnenuit hoe een bedrijf, gemeente, nieuwsmedium of culturele instelling in elkaar steekt. Dit geeft de Bazen van Morgen een flinke stoot zelfvertrouwen, een groter netwerk en meer kennis van de arbeidsmarkt.

Voor de volwassen deelnemers is meedoen aan JINC Baas van Morgen eveneens leerzaam. Zo komen ze in contact met een wereld die hen meestal vreemd is, en kijken ze voor een dag met andere ogen naar hun bedrijf.

JINC Directeur Daniël Roos kan niet wachten om de Bazen van Morgen en Bazen van Vandaag met elkaar te verbinden. "Na afloop hoor ik vaak van de jonge deelnemers dat ze meer geloof hebben in hun eigen mogelijkheden. Maar de volwassenen steken er evenzeer iets van op. Over hoe getalenteerd en waardevol deze leerlingen zijn, bijvoorbeeld. Of ze krijgen van de jonge baas een slim idee aangereikt. Beide groepen hebben er dus iets aan."