• Eigen Foto

Bibliotheek van start met MeeMaakPodium in Schalkwijk

REGIO Bibliotheek Zuid-Kennemerland ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie van 92.500 euro voor het ontwikkelen van het MeeMaakPodium en een 'huiskamer' in de bibliotheek in Schalkwijk. Een mooie stap in de ontwikkeling naar een zogeheten community library: een bibliotheek voor en door inwoners van Schalkwijk.

De bibliotheek wil een relevante plek zijn voor iedereen in de omgeving. Een toegankelijke plek – naast thuis en werk of school – waar je andere mensen kunt ontmoeten. De bibliotheek zoekt actief contact met gemeenschappen ('community's') in de directe omgeving. Via het MeeMaakPodium SchalkRijk stimuleert de Bibliotheek inwoners van Schalkwijk, maar ook culturele en welzijnsorganisaties, scholen en ondernemers om samen te werken aan een levendig cultuuraanbod en actieve cultuurparticipatie in Schalkwijk.

De gemeente Haarlem en culturele organisaties voelen de noodzaak om meer in te zetten op cultuur in Schalkwijk, om zo de sociale samenhang te versterken. In Schalkwijk woont een groot aantal alleenwonende ouderen en mensen met een sociaal-economische achterstand. Het MeeMaakPodium verbindt cultuur aan welzijn en stimuleert mensen van alle leeftijden en achtergronden om samen te werken aan een prettig, divers en levendig Schalkwijk.

Dankzij de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie valt in bibliotheek Schalkwijk een open podium voor de wijk te realiseren; een plek waar mensen samenwerken, ontwikkelen en creëren. Ook komt er een huiskamer waar al die talenten en behoeften tot ontwikkeling kunnen komen. Of je nu saz speelt, handwerkt, een boek aan het schrijven bent, woordkunst, vlogs of podcasts maakt: iedereen is welkom om op basis van een vraag, wens, ambitie of talent in cocreatie een cultureel 'product' of programma neer te zetten.

Een voorbeeld van een community die al actief is in Schalkwijk is een groep Spaanstaligen die eenmaal per maand in de Bibliotheek Haarlem Schalkwijk een voorleesmiddag organiseert voor kinderen. Zo houden de leden de Spaanse taal levend onder kinderen die nu in Nederland wonen en ontmoeten ze andere Spaanstaligen. Ook niet-Spaanstaligen sluiten zich aan, omdat ze geïnteresseerd zijn in de Spaanse taal en cultuur. De groep regelt alles zelf in de bibliotheek.

De kennis en ervaring die de medewerkers van de bibliotheek op deze manier opdoet met verschillende werkwijzen en methodieken kunnen ze ook toepassen in andere bibliotheekvestigingen. Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024. Communityvorming en het MeeMaakPodium zijn bouwstenen voor de ambities van de bibliotheek waar het gaat om zoeken naar nieuwe relevantie.