• Sutiah van Netten

Maand van de democratie betrekt burger bij politiek

HAARLEM ,,Het gemeentebestuur van Haarlem wil graag meer ruimte bieden aan betrokken Haarlemmers en meer Haarlemmers betrekken bij de stad. Daarom gaan we als gemeente in alle gebieden van de stad met Haarlemmers in gesprek over onder andere de betrokkenheid van bewoners bij de stad in relatie tot de gemeente", aldus Angelina Scalzo, programmamanager overheidsparticipatie.

In de maand van de democratie, die duurt van 15 januari tot 15 februari, organiseert de gemeente Haarlem diverse gesprekken, discussies, lezingen, enquêtes en workshops om met Haarlemmers van gedachte te wisselen over de Haarlemse lokale politiek. Aan het einde van de maand worden de opgedane ideeën en suggesties verzameld en vertaald naar concrete voorstellen aan de gemeenteraad met als doel om de lokale democratie te vernieuwen.

Bestuurders en ambtenaren van de gemeente hebben afgelopen woensdag straatgesprekken gevoerd met Haarlemmers in Winkelcentrum Schalkwijk. ,,We willen ook graag met stadsbewoners praten die wat meer op de achtergrond blijven en moeilijker te bereiken zijn. Wat zijn hun persoonlijke ervaringen met de gemeente? Wat zijn hun wensen en behoeftes? Hebben ze misschien leuke ideeën en initiatieven voor de stad? Welke rol kan de gemeente daarin spelen? Voor ons is dat hele belangrijke en waardevolle informatie om mee aan de slag te gaan. Samen maken we de stad", aldus Scalzo.

Tijdens de straatgesprekken voerde gemeenteambtenaar Scalzo het woord. Haar collega Lotte Teeuwissen maakte de aantekeningen. Opvallend was dat een aantal ondervraagden naar voren bracht dat het goed zou zijn als de gemeente meer de straat opging om persoonlijk met bewoners uit verschillende wijken te gaan praten. Dit om een beter beeld te krijgen van wat er precies speelt. Wat voor problemen zich in welke wijken voordoen, wat de mogelijkheden zijn en wat er aan gedaan kan worden.

Het echtpaar Kelderman maakt zich duidelijk zorgen over de toekomst. ,,Ik ben nu zevenenzeventig jaar. Ik zie de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen somber in. Ik zie en maak dingen mee waar ik me zorgen overmaak. De verloedering van de buurt. Het vuil en de rommel op straat. Het is allemaal een stuk achteruit gegaan. Het zou fijn zijn als daar wat aan gedaan wordt", aldus meneer Kelderman.

De achttienjarige Luan Hasham zou het leuk vinden als er in Schalkwijk meer activiteiten voor jongeren wordt georganiseerd. ,,Ik mis in Schalkwijk een plek om naar toe te gaan om samen met leeftijdsgenootjes leuke dingen te doen. In Hoofddorp is er wel zo'n plek. Ik ga daar best wel vaak naar toe om mijn vrienden en vriendinnen te zien", vertelt Luan. Van Stichting Triple ThreaT, een verenging die allerlei activiteiten voor jongeren in Schalkwijk organiseert, heeft Luan naar eigen zeggen nog nooit van gehoord. ,,Wat leuk dat er wel een plek is voor jongeren. Ik ga zeker een keertje kijken", vertelt Luan opgetogen.

Gemeenteambtenaar Scalzo ervaart de straatgesprekken als zeer positief. ,,Het is fijn dat mensen hun verhaal zo openhartig met ons willen delen. Als gemeente is het is belangrijk dat we weten wat er bij de mensen speelt. Dit soort gesprekken en discussies met Haarlemmers gaan we in de komende maand nog veel meer voeren. Het doel is om met elkaar van Haarlem een nog mooiere en fijnere plek te maken om te wonen en te verblijven", aldus Scalzo.

Kijk voor meer informatie over de Maand van de Democratie op de website www.haarlem.nl/nieuwedemocratie. Het is uiteraard ook mogelijk om mee te praten en deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Op 13 februari sluit de gemeente de Maand van de Democratie af met een Democratisch Café in het Seinwezen in Haarlem. Een avond met een vol programma met verschillende workshops, een debat en ter afsluiting een borrel om samen verder te praten over de lokale politiek.