• Eigen Foto

Lezing over de wereld van iconen

OVERVEEN Jan Verdonk, iconenschilder en Grieks-orthodox theoloog, licht dinsdag 12 februari in een lezing de iconen door de eeuwen heen toe. Hij doet dit van 19.30 tot 21.30 uur in een lezing met dia's in de OLV Onbevlekt Ontvangen Kerk (Korte Zijlweg 7). De dia's geven een goed beeld van hoe de iconen zich hebben ontwikkeld vanaf het vroege christendom tot aan de wereld van vandaag. Verdonk volgde een opleiding bij één van de belangrijkste Griekse iconenschilders. De lezing is gratis toegankelijk, maar deelnemers dienen zich wel voor 11 februari aan te melden via secretariaat.boaz@outlook.com of 023-5277462.