Letterlievende Vereniging J.J. Cremer bij presentatieavond Bloemencorso

HAARLEM/LISSE Letterlievende Vereniging J.J. Cremer is samen met een aantal amateurtoneelverenigingen uit de Bollenstreek uitgenodigd om tijdens de presentatieavond van het Bloemencorsio van de Bollenstreek op woensdag 14 februari een korte voorstelling te geven. Deze avond is voor sponsors, medewerkers, vrijwilligers, bloemstekers e.a. De ontwerpen van de corsowagens - het thema is cultuur - worden dan getoond en tussendoor spelen de toneelverenigingen een korte scène. Omdat het corso langs de Haarlemmerhout komt, heeft J.J. Cremer zich laten inspireren door het Hildebrandmonument. Een kort optreden met alle personages was niet haalbaar. Ans Windhorst en Hans Kluit doen een scène uit de 'Familie Kegge' met grootmoeder Kegge en Kees, 't Diakenhuismannetje. De avond zal zeker ook in het teken staan van het plotselinge overlijden op 29 januari van Leo van Zon, de voorzitter van het Bloemencorso. Lidy Schoof van het organisatiecomité: ,,Leo zei altijd: 'Wat er ook gebeurt, het Bloemencorso rijdt altijd' en in die gedachte gaan we ook door".