• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Martinus Cantorij

Lessons and carols in Overveense kerk

OVERVEEN In de OLV Onbevlekt Ontvangen kerk (Korte Zijlweg 7) vindt zaterdag 16 december van 17.00 tot 18.15 uur een bijzonder kerstevenement plaats: Het Festival of Nine Lessons and Carols. Het vieren van dit feest is een unieke Engelse kersttraditie die nu ook in Overveen gevierd wordt. Tijdens deze viering wordt opgetreden door de befaamde Martinus Cantorij.

De oorsprong van het Festival of Nine Lessons and Carols is afkomstig uit Engeland en kent inmiddels een traditie van 100 jaar. In de Chapel van King's College in Cambridge werden in 1918 prachtige Lessons and Carols gezongen. In de vorige eeuw namen andere kathedralen in Engeland dit over en vandaag de dag worden deze kerstliederen ook gezongen in enkele Nederlandse kerken. Het feesrt vindt dit jaar voor het eerst plaats in de katholieke kerk in Overveen. In een volledig duistere kerk treedt het koor van de Martinus Cantorij met brandende kaarsen in processie de kerk binnen onder het zingen van 'Once in a Royal David's city'. Daarna volgen er negen korte lezingen met de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dit wordt afgewisseld met Engelse kerstliederen.

De Martinus Cantorij heeft als 'visiting choir' veel gezongen in Britse kathedralen en abdijkerken zoals St. Paul's Cathedral en Westminster Abbey in Londen. Het koor brengt Anglicaanse kerkmuziek zoals Engelse jongenskoren dat al eeuwen doen. Binnen de rijke schakering aan repertoire - van Byrd tot Tavener, van Stanford tot Rutter- staat de strakke, heldere koorklank voorop. Wat de koorleden bindt is de passie om samen de magie van de Anglicaanse kerkmuziek te beleven en de luisteraar er van te laten genieten. Het koor zingt in antifonale opstelling, dat wil zeggen dat twee koren tegenover elkaar staan: rechts de 'decani' en links de 'cantoris'. Deze koren zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend. Vooral bij de Engelse manier van psalmzingen, het 'Anglican chanting' komt deze kooropstelling bijzonder tot haar recht.

Het Festival of Nine Lessons and Carols is gratis toegankelijk.