• Ellen Toledo

Lekker buiten werken in de natuur

REGIO Voor natuurliefhebbers die het leuk vinden om de natuur een handje te helpen, organiseert het IVN Zuid-Kennemerland van augustus tot en met maart werkdagen in bijzondere natuurgebieden in Zuid-Kennemerland. Tijdens deze werkdagen worden boswachters geholpen met terreinonderhoud waar zij zelf niet aan toekomen. Het zorgt voor een dagje lekker buiten werken in de natuur met een groep enthousiaste vrijwilligers. De werkzaamheden die gedaan worden bestaan onder andere uit wilgen knotten langs het Spaarne, wilgen(bosjes) zagen en opslag (kleine boompjes) verwijderen uit overjarig rietland in Oeverlanden van de Liede, hooien Oeverlanden van de Liede, hakhoutbeheer op Eindenhout, Amerikaanse vogelkers zagen in de Amsterdamse waterleidingduinen, duindoorn zagen op Kennemerstrand, hooien op Spaarnwouderveen, wilgenbosjes zagen in De Batterij, hooien, esdoorns zagen en snoeien op Middenduin, braamstruiken snoeien en knippen, opslag verwijderen, hooien in moerasbos in Binnenliede en esdoorns zagen op De Overplaats en Woestduin en in het Groenendaalse bos.

 

In wandelbos Groenendaal werd zaterdag 6 januari met een groep vrijwilligers gewerkt. IVN organiseerde samen met de gemeente Heemstede een leuke winterse werkdag. Deelnemers aan deze werkdag gingen esdoorns knippen en zagen om de natuurwaarde van Groenendaal verder te vergroten. Vanaf 1992 wordt het wandelbos Groenendaal in Heemstede op ecologische wijze beheerd. Dit houdt onder andere in dat omgevallen bomen en afgebroken takken blijven liggen of worden verwerkt in takkenrillen. Zagen en knippen is nodig om het wandelbos Groenendaal weer natuurlijker te maken en flora en fauna mooier te maken. Vooral het zuidelijk gedeelte is al behoorlijk opgeknapt. Marc van Schie (IVN) vertelt: ,,Veel bossen, waaronder ook wandelbos Groenendaal, hebben last van esdoorns. Het is een snelgroeiende soort, die alle andere struiken en planten overwoekert. We zijn al een paar jaar bezig om de esdoorn proberen terug te dringen, zodat er meer ruimte komt voor andere planten, zoals de kardinaalsmuts, hulst en er dus meer variatie komt in de beplanting". 

Vandaag zijn ze met een enthousiaste groep van dertig mannen en vrouwen aan het werk gegaan om esdoorns te knippen en te zagen en takkenrillen te maken. Het bos wordt hierdoor meer open, er ontstaan doorkijkjes et cetera. ,,Je ziet dat de meidoorn weer opkomt en dat is goed, want die trekken vogels aan. Vroeger werden bomen gewoon weggehaald maar tegenwoordig laten ze ze zoveel mogelijk liggen. In de takkenrillen broeden vogels, er gaan insecten en muizen in huizen, wat weer voor voedsel voor de roofvogels zorgt". In de zomer staat Regina Kouprie enkele weken met haar schaapskudde in het Groenendaalse bos om de esdoorns terug te dringen en gedurende de zomermaanden worden er ook Schotse Hooglanders ingezet. De werkdagen zijn elke maand in de periode van augustus tot en met maart en altijd op zaterdag van 9.30 uur tot 15.00 uur. Zij worden georganiseerd in samenwerking met onder andere Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, gemeente Haarlem, gemeente Heemstede en de Amsterdamse waterleidingduinen. Leeftijd maakt niet uit en ervaring is niet vereist. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen lunch, koffie en thee mee. Gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor bij de koffie wordt verzorgd door het IVN. Voor info: Marc van Schie, 06-22575748.