Leesclubs leren kijken in Frans Hals Museum

HAARLEM Er komt een vervolg op het experiment met zes leesclubs die bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zijn aangesloten, dat plaatshad in het Frans Hals Museum (Groot Heiligland 62). Donderdag 19 oktober keken de leden van elke groep (afzonderlijk) drie kwartier naar een zestiende- of zeventiende-eeuws schilderij en 45 minuten naar een hedendaags werk. In die tijd bespraken zij met elkaar wat ze zagen, wat ze dachten dat de maker ermee wilde zeggen en wat ze er zelf van vonden. Op dezelfde wijze als ze gewend zijn boeken met elkaar te bespreken. Rond 21.45 uur was iedereen klaar en werden evaluatieformulieren ingevuld. Daarop kon worden aangegeven welke vorm van begeleiding (gids, informatie vooraf, vragenlijst) het best was bevallen. Aan de hand hiervan bepalen de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en het Frans Hals Museum hoe en wanneer het vervolg plaatsvindt.