• Eigen Foto

Leden wijkraad Kleverpark stoppen

HAARLEM In het witte gebouw in de Haarlemmer Kweektuin vindt woensdag 14 november vanaf 20.00 uur de jaarvergadering van de wijkraad Kleverpark plaats. Onder leiding van journalist Frénk van der Linden wordt hier het thema 'Wijkraad en de toekomst' besproken, een toepasselijk thema want alle huidige leden van de wijkraad hebben besloten er na de jaarvergadering mee te stoppen.

De huidige wijkraad geeft aan dat de rol en betekenis van de wijkraad is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. ,,Burgers weten zich te verenigen als een gezamenlijk belang is gediend en de wegen te vinden om zich te laten gelden. De gemeente communiceert ook steeds meer rechtstreeks met belanghebbenden". Dit is een belangrijke aanleiding voor de huidige wijkraadsleden om zich terug te trekken uit de wijkraad. De wijkraad hoeft hierdoor echter niet ophouden te bestaan. ,,Als er wijkbewoners zijn die met nieuw elan invulling willen geven aan een wijkraad 'nieuwe stijl', gaat de wijkraad gewoon door".

Tijdens de jaarvergadering wordt hierover onder leiding van wijkbewoner en journalist Frénk van der Linden met wethouder Merijn Snoek, gemeentelijk gebiedsverbinder Menno Evers en anderen gepraat. Het is niet voor het eerst dat dit onderwerp aan bod komt. Op 27 juni vond ook al een debat plaats in de Pletterij; hoe kan participatie in de toekomst worden ingevuld door de politiek.

Alle huidige leden van de zittende wijkraad geven aan dat – naast het maken van andere keuzes voor maatschappelijk inzet – de eigen invulling of betekenis zodanig is uitgehold dat ze gaan stoppen bij de jaarvergadering van 14 november. De wijkraad bestaat nu nog uit voorzitter Adriaan van Boheemen, secretaris Robert Stuurman, penningmeester Kommer Sneeuw en algemeen lid Johan Wessel.