Kunstwerken te zien in de Mariakerk

HAARLEM Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Mariaparochie in Haarlem-noord exposeren zes kunstenaars hun werk in de Mariakerk. Tot 15 september zijn hun schilderijen iedere zondag van ongeveer 11.00 tot 11.30 uur (na de zondagsviering) te bekijken achter in de Mariakerk.

Alle deelnemende kunstenaars hebben of hadden een binding met die kerk, van 'ooit gedoopt en toen verder een eigen weg gegaan', of juist als regelmatige bezoeker van de vieringen tot actief vrijwilligster in het parochieleven. Op de expositie is werk te zien van Anke Bras, Trees van Giezen, Jaap Kwakman, Hans Peeters, Anneke van Schie en Thea van Wees. De exposanten hebben een eigen keus gemaakt uit hun werk en het is verrassend te zien, hoe decoratief de strakke baksteenmuren van de Mariakerk een perfecte match aangaan met de kleurige werken van de kunstenaars. De expositie is vrij toegankelijk.