• Eigen Foto

Opening van Graffitiexpositie bij ABC Architectuurcentrum

HAARLEM Bij ABC Architectuurcentrum Haarlem (Groot Heiligland 47) wordt zondag 19 januari vanaf 16.30 uur de expositie 'Graffiti. Cultureel erfgoed van de stedelijke omgeving' geopend.

De expositie is een initiatief van de in Haarlem gevestigde Dutch Graffiti Library en geeft een overzicht van uitingen die voortkomen uit de tegencultuur graffiti. Een cultuur met de stedelijke omgeving als fundament, waar talenten ontplooien en creatieve ontwikkeling plaatsvindt. Extra aandacht is er voor de graffiti van de jaren '80 en '90 in Haarlem. Alles dat wordt getoond en toegelicht is afkomstig uit de collectie van de in Haarlem gevestigde Dutch Graffiti Library. Tijdens de expositieperiode zullen in het ABC een of meer bijeenkomsten worden geprogrammeerd. Daarbij wordt ingegaan op de cultuurhistorische betekenis van het fenomeen 'graffiti' en komen aspecten aan de orde als de oorsprong, behoud vanuit erfgoed perspectief en de acceptatie van graffiti als kunstvorm in de openbare ruimte.