Kritiek uit buurt gehoord door wethouder Snoek

HAARLEM Wethouder Merijn Snoek heeft tijdens de vergadering van de commissie beheer afgelopen donderdag gehoor gegeven aan de forse kritiek die buurtbewoners uit de Emmastraat, Tempelierstraat en Julianastraat hadden op de plannen voor de buurt.

Volgens diverse insprekers is er zomaar een wijziging in de verkeerssituatie opgedoken in het definitieve ontwerpplan dat aan de commissieleden werd voorgelegd, terwijl dit tijdens de inspraakprocedure nooit aan de buurtbewoners is voorgelegd. Merijn Snoek gaf toe dat de gang van zaken 'wellicht niet de schoonheidsprijs verdient'. De afweging om de verkeerssituatie zou later pas zijn gemaakt in het kader van de ambities om de binnenstad autoluw te maken. Maar volgens de omwonenden zou het in bepaalde straten een verkeerschaos kunnen opleveren. ,,De Emmastraat wordt zo het afvoerputje van de stad'', voorspelde een van de insprekers. De buurtbewoners boden de wethouder tijdens de vergadering een petitie met ongeveer vierhonderd handtekeningen aan om de plannen tegen te houden.

De raadsleden toonden zich ook kritisch tegenover de wethouder naar aanleiding van de verhalen van de insprekers. ,,Dit doet me denken aan de situatie rond het Floraplein laatst. We gaan hier weer gewoon ineens iets anders doen zonder dat de bewoners op de hoogte zijn'', sprak Eloy Aerssens (VVD) de wethouder toe. Ook Groenlinks stelde dat er iets verkeerd is gegaan tussen het voorlopige en definitieve ontwerp. Wethouder Snoek stelde twee mogelijkheden voor om de impasse met de buurt op te lossen; ofwel het onderhoud aan het riool en de weg in de buurt goedkeuren zonder de wijziging van de verkeerssituatie, ofwel de verkeerssituatie wél wijzigen en het op termijn in de raad evalueren. De commissie besloot voor de eerste optie te kiezen. Het college gaat wel opnieuw in gesprek met de buurtbewoners om naar mogelijkheden voor de verkeerssituatie te kijken, maar voorlopig is het omstreden deel van de plannen van tafel. Dit besluit leverde een luid applaus op van de aanwezige buurtbewoners.