Kritiek bij dossier Friese Varkenmarkt

HAARLEM Burgemeester Jos Wienen kreeg donderdag 28 september in de gemeenteraad flink wat kritiek te verduren op de herinrichting bij de Friese Varkenmarkt. Daarbij werd een viskraam zo dicht op een woonboot geplaatst dat een brandgevaarlijke situatie is ontstaan. Ook een oversteekplaats en een fietspad zouden problemen hebben opgeleverd. Twaalf raadsleden vonden dit dermate ernstig dat een extra raadsvergadering nodig was.

Volgens raadslid Jan Baaijens (Actiepartij) is de situatie nog steeds niet opgelost: ,,De brandweer adviseert een afstand van ruim drie meter. Ik ben vanmiddag zelf even gaan meten en ik kwam op twee en een halve meter uit.'' Ook Anne Feite Bloem (SP) maakte zich druk over het dossier. ,,De raad is keer op keer onjuist geïnformeerd. Hoe kan het nou dat we er op zo'n mooie plek zo'n puinhoop van hebben gemaakt? En hoe kan het zijn dat zoiets essentieels als brandveiligheid achteraf opgelost moet worden?''

EXCUSES Wethouder Cora-Yfke Sikkema gaf toe dat er fouten zijn gemaakt bij de Friese Varkenmarkt en bood hiervoor excuses aan. Volgens haar bleek tijdens de herindeling later pas dat de viskraam niet goed was ingetekend. Na klachten werd de ombudsman ingelicht met de mededeling dat er een vergunningaanvraag voor een eventuele oplossing liep, terwijl dat niet zo bleek te zijn. Wienen verklaarde hierover dat de vergunningaanvraag ingevuld en klaar lag bij de eigenaar van de viskraam en dat ze geen reden hadden om aan te nemen dat deze niet zou worden ingediend. Toen dat uitbleef, is volgens hem een nieuwe situatie ontstaan. De burgemeester bood tot ontzetting van raadsleden geen excuses aan. Hij beantwoordde tijdens het debat wel vragen, terwijl hij ook als voorzitter optrad. Wouter Rutten (VVD) diende tijdens de behandeling van het dossier een motie van afkeuring in, maar deze werd niet aangenomen. Hij richtte zich hiermee vooral op het optreden van Wienen.