• Eigen Foto

Kinderopvang Haarlem en Kinderorganisatie Spaarne zetten in op sterke samenwerking

HAARLEM Kinderopvang Haarlem en Kinderorganisatie Spaarne (SKOS/SSP) zijn voornemens een fusie aan te gaan om daarmee als sterke organisatie van meer betekenis te zijn voor ouders, kinderen, scholen, gemeente en samenwerkingspartners. Beide maatschappelijke organisaties stellen het belang van het kind voorop en bieden gezamenlijk alle vormen van kinderopvang voor ieder kind van 0 tot 12 jaar binnen de gemeente Haarlem.

Na zorgvuldig onderzoek wordt het beste van beide organisaties gecombineerd en de dienstverlening daarmee uitgebreid en waar nodig verbeterd. De Raad van Toezicht van beide organisaties hebben een positief advies gegeven op de bestuurlijke fusie per maart 2019 en op dit moment ligt de adviesaanvraag bij beide Ondernemingsraden.

De SKOS is al 25 jaar een begrip in Haarlem en Spaarndam. Annelies Zoomers, directeur-bestuurder van de SKOS: ,,Wij vinden het belangrijk dat elk kind, ongeacht talent of achtergrond, zich kan ontwikkelen op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Met veel aandacht, plezier en vol avontuur. Naast een gedeelde stevige pedagogische visie, vinden Kinderopvang Haarlem en de SKOS elkaar in een grote sociale betrokkenheid en gevoel voor duurzaamheid. Ik heb daarom alle vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst".

Maureen Posthumus, directeur-bestuurder van Kinderopvang Haarlem: ,,Door krachten te bundelen is de organisatie klaar voor de toekomst. Met de vergrote slagkracht kunnen we sneller inspelen op de externe ontwikkelingen die op de branche afkomen. De structuur van de nieuwe organisatie wordt in de loop van 2019 gevormd maar duidelijk is al dat we geen arbeidsplaatsen verliezen. Met de spreiding van totaal 82 Kinderdagverblijven, BSO's en Peuterspeelzalen over Haarlem en Spaarndam, is de nieuw te vormen organisatie echt altijd in de buurt".