• Er wordt vaker buiten gespeeld dan vier jaar geleden.

    Eigen Foto

Kinderen Kennemerland bewegen meer

REGIO Vergeleken met 2014 zijn er in de regio Kennemerland meer kinderen die regelmatig bewegen en buiten spelen. Ook is het aantal kinderen dat dagelijks water drinkt en groente en fruit eet gestegen. Dit en meer blijkt uit de Kindermonitor, een onderzoek van GGD Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen van 0 tot en met 11 jaar oud. De GGD werkte daarbij samen met JGZ Kennemerland. In het voorjaar van 2018 deden ouders van ruim 10.000 kinderen mee aan het onderzoek. Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid.

In de regio Kennemerland beweegt 81 procent van de schoolgaande kinderen regelmatig, dat wil zeggen gemiddeld meer dan een uur per dag. In 2014 was dat nog 76 procent. Gemiddeld bewegen kinderen ruim 12 uur per week, waarvan ze 7 uur buiten spelen. Toch geeft de helft van de ouders aan dat er in de omgeving belemmeringen zijn om buiten te spelen. Een gebrek aan speelplekken in de buurt wordt het meest genoemd. Daarnaast zit een kwart van de 8 tot en met 11-jarigen meer dan twee uur per dag achter een beeldscherm.

In totaal 80 procent van de kinderen drinkt dagelijks water, 74 procent eet dagelijks fruit en 53 procent eet dagelijks groente. Dat is meer dan in 2014. Toch is er nog winst te behalen. Zo drinkt 7 procent (bijna) nooit water en drinkt 80 procent een of meer keer per week zoete drankjes. Daarnaast eet minimaal de helft van de kinderen niet dagelijks de aanbevolen hoeveelheid fruit en groente.

Bijna 1 op de 10 kinderen heeft overgewicht op basis van de door ouders opgegeven lengte en gewicht. Bij 70 procent van deze kinderen zijn ouders zich daar niet van bewust. Het is belangrijk om deze ouders bewust te maken van het overgewicht van hun kind, een eerste stap in de aanpak van overgewicht.

Roken in huis is niet alleen slecht voor de gezondheid van kinderen, maar vergroot ook de kans dat kinderen later zelf gaan roken. Bij de meeste kinderen (95 procent) wordt nooit in huis gerookt. Een rookvrij huis komt minder vaak voor bij kinderen van laagopgeleide ouders (83 procent) en bij kinderen van ouders zonder betaald werk (84 procent). Vertaald naar alle kinderen in de regio Kennemerland, wonen in totaal ongeveer 3.000 kinderen in een huis waar wordt gerookt.

Uit de Kindermonitor blijkt dat kinderen die opgroeien met geldgebrek vaker problemen hebben op het gebied van gezondheid, leefstijl, omgeving en opvoeding. In totaal 8 procent van de kinderen heeft ouders die moeite hebben om rond te komen. Dit is zelfs 31 procent bij kinderen van ouders zonder betaald werk, 19 procent bij kinderen die niet bij beide ouders wonen en 18 procent bij kinderen van laagopgeleide ouders.

Alle regionale resultaten van de Kindermonitor zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. Begin 2019 verschijnen daar ook de resultaten van de afzonderlijke gemeenten.