• Eigen Foto
  • Eigen Foto
  • Eigen Foto
  • Eigen Foto

Kerstgroepen te bezichtigen in kathedraal

HAARLEM In het Kathedraalmuseum, gevestigd in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart 146, is tot en met 2 februari een tentoonstelling van kerstgroepen te bezichtigen. Het is inmiddels traditie geworden om ieder jaar in de kersttijd kerstgroepen te exposeren. Dit jaar zijn er zo'n vierhonderd kerstgroepen tentoongesteld. Er staan vele uiteenlopende kerstgroepjes, waaronder ook museale exemplaren. De diversiteit van de groepjes is groot en de meeste zijn uniek in hun soort. Groepen vanuit alle windstreken en van allerlei soorten materiaal gemaakt. Het is leuk om te zien waar ze vandaan komen en om de cultuurkenmerken te herkennen, te zien hoe het kerstverhaal verbeeld wordt, te zien hoe het kerstverhaal door de jaren heen is verspreid. De tentoongestelde collectie is in 55 jaar verzameld door pastor Peters. Het verzamelen begon bescheiden met een eenvoudig groepje dat in Rome op de kerstmarkt is gekocht. In de loop der jaren werd zijn verzameldrang sterker. De emotie die het groepje bij hem opriep was de aanzet om de groep aan zijn collectie toe te voegen. Hij verdiepte zich in de achtergronden en was nieuwsgierig naar de beweegredenen van de maker. Zo vertegenwoordigt ieder kerstgroepje een verhaal.

Voor Haarlemse basisschoolleerlingen is naar aanleiding van deze tentoonstelling een wedstrijd uitgeschreven om een kerstkunstwerk te maken. Deze zelfgemaakte kerstgroepjes worden ook tentoongesteld in het KathedraalMuseum. Inleveren van deze kunstwerkjes van kinderen is mogelijk op 15, 18 en 19 december tussen 13:30 en 15:00 uur. De prijsuitreiking is op zondag 6 januari om 16:00 uur.

Het KathedraalMuseum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur. Gesloten op 24 en 25 december en op 1 januari. Voor meer info: www.kathedraalhaarlem.nl.