• Willem Brand
  • Tim Bouwmeester, Hicham Akachar, Petra Klaassen, Mimoun Ouled Radi en Mohamed el Mesbahe.

    Willem Brand

Jur Botter in gesprek met jeugd

HAARLEM Een beetje verrassend was het maandag 4 februari wel dat op de door Jong Haarlem georganiseerde avond Pizza & Politics, dat als indirecte doel had de jeugdnota zinvol in te vullen, een jongen met Marokkaanse wortels voorstelt om met zijn allen te gaan koken. Voetballen doen ze immers al genoeg, zo was hij van mening.

Willem Brand

Er zijn zo’n zestig jongeren afgekomen op de Pizza & Politics, zoals de bijeenkomst officieel heet. Doel van de bijeenkomst: de invulling van de jeugdnota. ,,Op de vorige avond waren er maar weinig jongeren afgekomen, vandaar dat er dit keer pizza is", zegt special guest wethouder Jur Botter. Hij wil graag weten wat jongeren willen en wat in hun ogen qua voorzieningen beter kan. Om de druk van de ketel te halen wordt begonnen met een quiz met vragen als ‘Hoe hoog is de boete als je je telefoon gebruikt tijdens het fietsen’ en ‘Van welke partij is Jur Botter’? De eerste prijs, een bioscoopbon van vijftig euro, gaat naar Mohamed.

Erna is er pizza in overvloed en kunnen de jongeren (80 procent jongens) in groepen praten over thema’s als vrijetijd, veiligheid, school en werk. De wethouder zit bij 'Vrije tijd'. Het duurt even voordat de jongeren met iets komen. De meisjes die bij Flinty’s komen, zeggen het daar helemaal naar de zin te hebben.

Een jongen wil graag lichtmasten op het Cruyff Court. In elke hoek graag eentje en ook nog een toilet. Best praktisch. De winnaar van de quiz wil een rapstudio. Straathoekwerker Mimoun wijst hem erop dat er muziekstudio’s zijn in de Kleine Ringvaart, op het Slachthuisterrein en in buurtcentrum Delftwijk City.

Het is ook Mimoun die de jongens uitdaagt om met ideeën te komen. Dit is hun kans! ,,Dit buurtcentrum is drie maanden open, er is een lokaal met eigen ingang. Op dinsdagavond is er inloop. Als jullie vaker willen, hoor ik het wel". Een jongen reageert alert. Hij zou graag willen dat het centrum op zondag open is. Dan vervelen ze zich. Dezelfde jongen die koken heeft voorgesteld, zegt dat ze best veel voetballen en dat ze ooit een kickboksgroepje hadden. Mimoun vraagt hem op de man af: ,,Kan of wil je dat niet betalen?" Dat laatste dus.

Jur Botter wijst ze op de mogelijkheid van een jeugdportpas. Mimoun voelt het dilemma aan: ,,Je hoeft je daar niet voor te schamen, ander laat je een hoop liggen". Botter haakt erop in, hij is zelf achter zijn studiefinanciering gegaan en kwam voor de volle mep in aanmerking. Er wordt afgesproken dat ze over twee weken gaan koken. ,,Maar niet voor jezelf dingen kopen, hè", grapt Mimoun.

Het Haarlems Weekblad spreekt ook met Nabil. Hij is al jaren in Schalkwijk actief voor stichting Samen. Drijvende kracht daar is Mohamed Mounji, voor veel jongeren een mentor. Mounji kan goed koken en zorgt al jaren voor grote diners in De Ringvaart, die verbinding tot doel hebben. Ongetwijfeld is hij ook voor de jongen die wil gaan koken een rolmodel. Nabil vertelt sinds kort voor DOCK te werken. Hij is nog bezig met afstuderen. Hij introduceert de krant bij Ayoub, HBO-student bedrijfseconomie. Ayoub vertelt dat er naast voetbaltoernooien en een hangplek in een ,,beetje afgelegen gebied" ook behoefte is aan voorlichting over drugs, schulden en gokken. Wat deze avond leert is dat je voor integratie, voor verandering van inzichten, een lange adem nodig hebt. Alleen plekken waar jongeren jarenlang terecht kunnen en zich thuis voelen, dragen bij om ze klaar te stomen voor een volwassen plek in de maatschappij.