• Burgemeester Wienen neemt het tegeltableau in ontvangst.

    Kees Reniers

Jubilerende Hofjeskrant viert feest

HAARLEM Het team dat de Haarlemse Hofjeskrant tien jaar lang mogelijk heeft gemaakt, hield vrijdag 12 oktober een feestje. Bestuurders en bewoners van de Hofjes, sponsors, medewerkers en andere betrokkenen, ze kwamen allemaal bijeen in de Janskerk. Tijdens de bijeenkomst nam burgemeester Wienen het tegeltableau 'Haarlem Hofjesstad' in ontvangst. ,,Hofjes zijn een voorbeeld van gemeenschapszin, van om elkaar geven", liet Wienen weten.

Van veel kanten kreeg de bedreigde burgervader een hart onder de riem gestoken. Willem Brand bood hem behalve een placemat van het door 1000 graden ontworpen en gebakken tegeltableau ook een kist vol biologische producten aan. Die was die middag spontaan door de ondernemers van de biovrijdagmarkt van de Botermarkt verzameld. ,,Beiden kan ik goed gebruiken", kwinkslaagde de burgemeester.

Speciale vermelding verdiende het door trio Bijlsma²Hooglugt uitgevoerde en speciaal voor de gelegenheid door hofbewoonster Michaela Bijlsma geschreven Hofjeslied. Het getuigde van feitenkennis en knap dichtwerk hoe zij alle 23 Haarlemse hofjes de revue liet passeren. Erna riep stadsdichter Willemien Spook in een mooie lofrede Willem uit tot Mister Hofjeskrant. ,,In een hofje bof je maar toch hoeft hij er niet in, hij heeft genoeg aan zijn Hofjeskrant en die gemeenschapszin".

Het slotakkoord was voor Willem Brand, die met hulp van de briljante Teke Bijlsma op piano de hele zaal aan het zingen kreeg met zijn uit één couplet en refrein bestaande Hofjesmeezinger: ,,Woon je in een hofje dan bof je dan bof je, woon je in een hofje dan ben je best rijk". Waarvan dat ene couplet luidde: ,,Je hebt een huis heel pittoresk en ook heel veel bezoek. Best mooi zoals je vaak zelf zegt, de rurring om de hoek".

In tien jaar tijd zijn in totaal 35 uitgaven verschenen, die in een oplage van tienduizend stuks gratis via veertig adressen (o.a. supermarkten, winkels, bibliotheken) zijn verspreid in Haarlem, Heemstede, Overveen en Bloemendaal. De doelstelling van Stichting de Hofjeskrant is de gemeenschap laten delen uit ervaringen van bewoners en bestuurders. Indirect is het doel dit historisch erfgoed ongeschonden aan de generaties na ons door te geven. De Haarlemse Hofjes financieren en steunen de Haarlemse Hofjeskrant, uniek in Nederland, al vanaf de eerste krant.