• Mark Hofmans is er van overtuigd dat gemeentegrenzen voor samenhorigheid niet van belang zijn.

    Henk van Ommeren

Je bent Spaarndammer als ...

SPAARNDAM In de afgelopen weken is er door een van de beheerders van de besloten Facebookpagina 'Je bent Spaarndammer als….' een mini-enquête gehouden. De vragen sloegen vooral op de vraag wanneer inwoners van Spaarndam zich ook echt Spaarndammer voelen.

De behandeling van het fusievoorstel van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de Eerste Kamer heeft gezorgd dat de discussie over de samenhorigheid van de bewoners in Spaarndam weer volop aan de orde is geweest. Met name de bewoners uit Spaarndam-West, maar ook de Dorpsraad Spaarndam, zijn van mening dat het duodorp onder de gemeentevlag van Haarlem moeten komen te vallen. In Spaarndam-Oost zijn er nogal wat bewoners die willen dat dit gedeelte van het dorp gewoon onder de nieuwe gemeente moet blijven vallen. Veel bewoners zijn zelfs van mening dat Spaarndam-West ook onder de gemeente Haarlemmermeer zou moeten komen te vallen. Immers, deze gemeente heeft meer ervaring met kleinere dorpskernen. Bij de goedkeuring kreeg de provincie Noord-Holland opdracht om een verkenning uit te voeren of grenscorrectie een oplossing op langere termijn is en of daar voldoende draagvlak voor is.

Spaarndam is van oorsprong een dorp met een paar honderd huizen rond de dijk. De bewoners waren vooral werkzaam op de scheepswerven en in de visserij. Aan de andere kant van de Grote Sluis, in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, stonden slechts enkele huizen. Dat gebied was vooral agrarisch. Ruim vijftig jaar geleden ontstond er behoefte aan woningruimte. Dit kwam mede door de ontruiming van Ruigoord en een deel van de Houtrakpolder ten behoeve van de aanleg van havens voor Amsterdam. Er volgde een explosieve groei en inmiddels staan er ruim twaalfhonderd woningen in Spaarndam-Oost. Het grootste deel van de bewoners in dit deel van het dorp, is dan ook geen oorspronkelijke bewoner van Spaarndam.

Veel bewoners vragen velen zich af of het feit dat de beide dorpsdelen onder verschillende gemeenten vallen, enig effect heeft op de samenhorigheid in het dorp Vanwege deze discussie nam Mark Hofmans het initiatief om aan te tonen dat de samenhorigheid in Spaarndam-Oost en Spaarndam-West, ondanks de gemeentegrens, best groot is. In een serie van drie onderwerpen werd de mening van de inwoners gevraagd. Een van de vragen was wanneer je een Spaarndammer bent, als je er woont, er geboren en getogen bent of zelfs als je er gewoond hebt. Opvallend was dat bijna de helft van degenen die gereageerd hebben aangaf dat je een Spaarndammer bent als je er geboren of getogen bent. De andere helft gaf aan dat je Spaarndammer bent als je er woont. De overige vragen gingen over welke lagere school gevolgd werd (resultaat bijna twee-derde in Spaarndam) en langs welke weg je het dorp verlaat. Bij de laatste vraag bleken de inwoners vooral via de Lagedijk en het oude dorp, Spaarndam te verlaten. Ondanks de opvallende verschillen is het de vraag of deze enquête enige duidelijkheid geeft. Op de eerste vraag kwamen ongeveer 280 reacties. Daaruit bleek een duidelijk verschil tussen de vermoedelijk oorspronkelijke Spaarndammers en de "import", terwijl de eerste groep veruit in de minderheid is.