• Archief

Inspraak in vernieuwing Spaarne Gasthuis

HAARLEM Het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk vernieuwt binnen de aankomende tien jaar. Het huidige vastgoed voldoet op de middellange termijn niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt. Het Spaarne Gasthuis wil daarom een nieuw ziekenhuis realiseren naast de huidige locatie. Om het gebied zo goed mogelijk te benutten worden ook woningen met parkeerplaatsen binnen het plangebied gerealiseerd.

INLOOPAVOND De gemeente Haarlem organiseert op dinsdag 26 februari 2019 van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in het Spaarne Gasthuis, locatie Boerhaavelaan 22 (graag melden bij de receptie bij de hoofdingang). Omwonenden en belangstellenden kunnen binnenlopen. De gemeente en het Spaarne Gasthuis zijn aanwezig om de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en de procedure toe te lichten en vragen te beantwoorden.

INSPRAAK De gemeente Haarlem, het Spaarne Gasthuis en Pré Wonen vinden het belangrijk om te horen wat omwonenden en belangstellenden van de plannen vinden. Zij kunnen inspreken tot 18 maart 2019. De Concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden en de procedure over hoe in te spreken zijn te vinden op www.haarlem.nl/ontwikkeling-spaarne-gasthuis.